Doc. dr. Miglė Lebednykaitė

migle.lebednykaite[at]vda.lt

Tekstilininkė, dailėtyrininkė, muziejininkė

Mokslinių tyrimų sritys: dailėtyra, etnologija. Mokslinių interesų kryptys: lietuvių liaudies menas, etnografinė tekstilė, lituanistinių rinkinių Lietuvos ir užsienio muziejuose tyrinėjimai, Rytų Azijos menas, orientalinės dailės paveldas Lietuvoje

Gimė 1976 m. Panevėžyje. Gyvena ir dirba Vilniuje. 1994 m. baigė Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnaziją. 1995–2001 m. studijavo ir baigė VDA Tekstilės (BA, MA) studijas, 2008–2012 m. tęsė menotyros krypties mokslo doktorantūros studijas. 2013 m. M. Lebednykaitei suteiktas daktaro laipsnis už humanitarinių mokslų srities menotyros krypties daktaro disertaciją „Šventadienės prijuostės Lietuvos kultūroje. XIX a.–XX a. pirmoji pusė“ (mokslinė vadovė dr. Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė). M. Lebednykaitė laimėjo vyriausybines stipendijas: 2000–2001 m. studijavo Kinijos tekstilės universitete Šanchajuje, o 2004–2006 m. podiplominių tekstilės studijų metu Japonijoje gilinosi į japonų tekstilės istoriją, audinių marginimą (shibori) ir dažymą indigu, kimono dizainą. Stažavosi Lenkijos, Prancūzijos, Šveicarijos, Kinijos, Japonijos, Pietų Korėjos mokslo ir meno institucijose. Nuo 1998 m. menininkių grupės „Baltos kandys“ narė. Nuo 2002 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Nuo 2016 m. Lietuvos dailės istorikų draugijos narė. Nuo 2022 m. tarptautinio Azijos kolekcijų tinklo Europoje (Asia Collection Network-Europe) mokslinio komiteto narė.

M. Lebednykaitė aktyviai kuria, dalyvauja Lietuvos ir užsienio parodose, akademinėje ir ekspertinėje veikloje, mokslinių tyrimų projektuose, publikuoja mokslinius straipsnius, sudaro muziejinių rinkinių katalogus. Nuo 2009 m. dėsto VDA Tekstilės meno ir dizaino katedroje. Dėstomi kursai VDA bakalauro studentams: Tekstilės istorija, Lietuvos etnografinė tekstilė. Nuo 2013 m. dėsto Rytų Azijos meno kursą Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Azijos ir transkultūrinių studijų institute. Nuo 2020 m. vadovauja Lietuvos nacionalinio muziejaus Etninės kultūros ir antropologijos rinkinių skyriui.

TYRIMŲ IR SKLAIDOS PROJEKTAI

2022–2023 – Projekto vadovė, Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos sklaidos projektas „Kryždirbystės vaizdai Adomo Varno fotografijų rinkinyje“ [Images of Cross-crafting in the Collection of Photographs by Adomas Varnas] (sut. Nr. S-LIP-22-46, 2022 03 01). Vykdančioji institucija: Lietuvos nacionalinis muziejus. Finansuoja Lietuvos mokslo taryba.

BIBLIOGRAFIJA

Sudaryti katalogai

Seserų Glemžaičių rinkinys Kupiškio etnografijos muziejuje: tradiciniai lietuviški drabužiai ir jų priedai. XIX a.–XX a. I pusė [The Glemžaitė Sisters’ Collection of the Kupiškis Ethnographic Museum: Lithuanian Folk Garments and Their Accessories. From the 19th Century to the First Half of the 20th Century]: Katalogas, sudarytoja, tekstų autorė M. Lebednykaitė, Kupiškis: Kupiškio etnografijos muziejus, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidyka, 2016, [316 p.: iliustr.]. - ISBN  978-609-8128-06-2.

Raštai margi, prijuostėn sudėti: Alytaus kraštotyros muziejaus prijuosčių rinkinys [Motley Patterns in the Apron: The Collection of the Alytus Regional Museum]: Katalogas, sudarytoja, tekstų autorė M. Lebednykaitė, Alytus: Alytaus kraštotyros muziejus, Vilnius: Spauda, 2012, [117 p.: iliustr.]. - ISBN  978-609-95471-0-7.

Moksliniai straipsniai

M. Lebednykaitė, Ž. Paipulaitė, „Eksponato byla: kilimas iš juostų EMO 3817 – Lietuvos dailės „ambasadorius“ Paryžiuje“ [The Case of the Exhibit: Carpet EMO 3817 – An “Ambassador” of Lithuanian Culture in Paris], in Lietuvos muziejų rinkiniai. XXV mokslinė konferencija: Lietuvos muziejų etnografijos rinkiniai globalaus pasaulio akistatoje, 2022 m. balandžio 28–29 d., Lietuvos liaudies buities muziejus, sud. dr. Sigita Bagužaitė-Talačkienė. Vilnius: Lietuvos muziejų asociacija. 2022, Nr. 21, p. 98–106. - ISSN 1822-0657.

M. Lebednykaitė, „Kitoje vėduoklės pusėje: aktorės Unės Babickaitės-Graičiūnienės kolekcija“ [On the other side of the fan: the collection of the actress Unė Babickaitė-Graičiūnienė], in Akims ir sielai: meno kolekcionavimo praktikos ir istoriniai kontekstai: Mokslo straipsnių rinkinys, sud. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2021, p. 73–85. - ISBN 978-609-478-057-8.

M. Lebednykaitė, „Pekino operos reliktai Lietuvoje: kinų medžio graviūrų rinkinys“ [The Case of Peking Opera in Lithuania: The Collection of Chinese Woodblock Prints], in Acta Academia Artium Vilnensis, t. 96: Kaukė ir veidas: atvaizdo istorijos aspektai, sud. Tojana Račiūnaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2020, p. 209–259. - ISSN 1392-0316.

M. Lebednykaitė, „Lietuvių etnografijos rinkinys Europos ir Viduržemio jūros civilizacijų muziejuje Marselyje (MUCEM), Prancūzijoje. II d.“ [Lithuanian Ethnographic Collection at the Museum of Civilizations of Europe and the Mediterranean (Mucem) in Marseille, France. Part II], in Būdas, 2020, Nr. 3 (192) p. 32–44. - ISSN 2669–0403.

M. Lebednykaitė, „Lietuvių etnografijos rinkinys Europos ir Viduržemio jūros civilizacijų muziejuje Marselyje (MUCEM), Prancūzijoje. I d.“ [Lithuanian Ethnographic Collection at the Museum of Civilizations of Europe and the Mediterranean (Mucem) in Marseille, France. Part I], in Būdas, 2020, Nr. 2 (191) p. 56–73. - ISSN 2669–0403.

M. Lebednykaitė, „Dalios Mataitienės kostiumų paroda Lietuvos nacionaliniame muziejuje: Mataičių teatras tautos istorijos ir kultūros keliuose“ [The Exhibition ‘The Mataitis Theatre on the Pathways of National History and Culture’ at the National Museum of Lithuania], in Liaudies kultūra, 2017, Nr. 6, p. 68–81. - ISSN 0236–0551.

M. Lebednykaitė, „Iš lietuvių etnografijos muziejinių rinkinių istorijos. Kazio Griniaus (1866–1950) kolekcija. II d.“ [Stories of the Collections of Lithuanian Ethnographic Museums. The Collection of Kazys Grinius (1866–1950). Part II], in Liaudies kultūra, 2016, Nr. 4 (168), p. 44–59. - ISSN 0236–0551.

M. Lebednykaitė, „Iš lietuvių etnografijos muziejinių rinkinių istorijos. Kazio Griniaus (1866–1950) kolekcija. I d.“ [Stories of the Collections of Lithuanian Ethnographic Museums. The Collection of Kazys Grinius (1866–1950). Part I], in Liaudies kultūra, 2016, Nr. 3 (168), p. 35–53. - ISSN 0236–0551.

M. Lebednykaitė, „Apžadų prijuostėlės: meninės ypatybės ir paskirtis liaudiškojo pamaldumo praktikoje“ [“Vow Aprons”: Artistic Properties and Function in the Practice of Folk Piety], in Liaudies kultūra, 2015, Nr. 2 (161), p. 65–82. - ISSN 0236–0551.

M. Lebednykaitė, „Lietuviškų prijuosčių rinkinys Europos ir Viduržemio jūros šalių civilizacijų muziejuje Marselyje (MuCEM), Pancūzijoje“ [Collection of Lithuanian Aprons at the Museum of European and Mediterranean Civilisations (MuCEM), in Marseille, France], in Liaudies kultūra, 2013, Nr. 2 (149), p. 26–47. - ISSN 0236–0551.

M. Lebednykaitė, „Lietuviškų prijuosčių rinkinys Krokuvos Seweryno Udzielos etnografijos muziejuje“ [Collection of Lithuanian Aprons at the Krakow Seweryn Udziela Ethnography Museum], in Liaudies kultūra, 2013, Nr. 1 (148), p. 45–57. - ISSN 0236–0551.

M. Lebednykaitė, „Prijuostės polisemiškumas tradicinėje kaimo bendruomenės pasaulėžiūroje“ [Polysemy of the Apron in the Worldview of the Traditional Rural Community], in Tautosakos darbai, t. XLII, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011, p. 115–130. - ISSN 1392-2831.

Straipsniai kultūrinėje spaudoje

M. Lebednykaitė, „Kupiškio krašto vestuvinis jaunosios ir pamergės galvos papuošalas kalpokas“ [The wedding Crown Called a Kalpokas from the Region of Kupiškis], in Tautodailės metraštis, 2020, Nr. 41, p. 38–43. - ISSN 1392-8198.

M. Lebednykaitė, „Atvėrė kelius į pasaulį: 1931 m. lietuvių liaudies meno parodos Skandinavijos šalyse“ [Opened Roads to the World. Lithuanian Folk Art Exhibitions in Scandinavian Countries in 1931], in Krantai, 2017, Nr. 2 (162), p. 70–73. – ISSN 0235–6384.