Hipnozė

2022 m. lapkričio 4 -19 d. 
Paroda atsidaro lapkričio 4 d. 17:00
Pasirodymas 18:00 - 1001 žvakių instaliacija
RENGINYS

Simboliai, pabaisos ir moralai
Iš radikalių moters išgyvenimų

~~~~

Ši paroda ves jus į kelionę per tamsiausias sąmonės vietas, kur chaosas dominuoja - apima ir persmelkia visą patirtį. 
Menininkės kūriniai tai nuotrupos, kurias pavyko ištraukti iš taip dažnai mus gąsdinančio sąmonės sūkurio.
Išgyventos radikalios psichologinės jausenos ir patirtys prikelia antgamtines jėgas ir būtybes. 

~~~~

Aš norėčiau, kad tu priimtum savo skausmą - pyktį ir visą, kas tave gąsdina Ir paverstum savo pasididžiavimu.

 

@Kreatoriumas | meno krosnys
VDA Senųjų rūmų II (keramikos) kiemas, Maironio g. 6., Vilnius