VDA Graduation Show

Po sėkmingo praėjusių metų starto Vilniaus dailės akademija (VDA) ir vėl priima didžiausią metų iššūkį ir rengiasi atidaryti antrąją baigiamųjų darbų parodą (VDA Baigiamųjų darbų paroda / VAA Graduation Show).
Visuomenei bus pristatomi visi 2024-siais VDA ginami baigiamieji bakalauro ir magistro projektai, atstovaujantys skirtingas studijų kryptis. Paroda pasklidusi po daugiau kaip 40 lokacijų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Telšiuose leis susipažinti su ateinančia jaunųjų menininkų, dizainerių, juvelyrų, metalo meno meistrų, skulptorių, restauratorių, architektų, scenografų ir menotyrininkų karta bei patirti, kaip gimsta naujausios šiuolaikinio meno ir dizaino tendencijos. Ši paroda – galimybė ne tik sužinoti kuo šiandien gyvena ir kaip mąsto jaunieji kūrėjai, bet ir proga artimiau susipažinti su Vilniaus dailės akademija, jos siūlomomis studijų programomis, atrasti naujas erdves, išraiškos priemones, formas ir galimybes. Dvi savaites truksiančios parodos metu lankytojai galės išvysti daugiau kaip 300 kūrybinių baigiamųjų bakalauro ir magistro projektų.
Šios parodos metu VDA plačiai atveria savo galerijų, auditorijų, laboratorijų, net ir rūsių duris, bendradarbiaujant su Lietuvos dailininkų sąjunga, muziejais, bibliotekomis, kitomis galerijomis bei erdvėmis.
Klaipėdoje VDA Baigiamųjų darbų parodą / VDA Graduation Show galėsite aplankyti Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre (Bažnyčių g. 4). Čia paroda veiks birželio 07-16 dienomis.
VDA misija ne tik ugdyti jaunąjį kūrėją, bet ir edukuoti vizualaus meno žiūrovą, tad šis renginys yra puiki platforma abu dalykus sujungti į vienį. VDA bendruomenė nuoširdžiai tiki, kad VDA baigiamųjų darbų paroda / VAA Graduation Show taps tradicija, kuria siekiama įsirašyti į kitų Europos dailės ir meno akademijų, kasmet organizuojančių tokias parodas, gretas.
„Baigiamųjų darbų paroda žymi studijoms skirto gyvenimo tarpsnio pabaigą, apvainikuotą profesionalaus menininko diplomu ir pasirodymu žiūrovams. Kartu tai prasidedančios savarankiškos menininko karjeros momentas. Atsisveikindami su šių metų akademijos absolventais norime jiems suteikti platformą, kurioje jie gali plačiai ir garsiai prisistatyti visuomenei“, – sako prof. Ieva Skauronė, Vilniaus dailės akademijos rektorė.
Baigiamųjų darbų parodos visuose miestuose yra nemokamos.
/EN
After a successful start last year, Vilnius Academy of Arts (VAA) is once again taking on the biggest challenge of the year and is preparing to open its second Graduation Show.
All bachelor’s and master’s thesis projects defended at the VAA in 2024 will be presented to the public, representing different fields of study. Spread across more than 40 locations in Vilnius, Kaunas, Klaipėda and Telšiai, the exhibitions will provide an opportunity to get to know the next generation of young artists, designers, jewellers, metal art masters, sculptors, restorers, architects, stage designers and art historians, and to experience the latest trends in contemporary art and design.
The Graduation Show offers an opportunity to explore the thoughts and experiences of young artists today, while also providing insight into Vilnius Academy of Arts and its study programmes, discovering new spaces, means of expression, forms and possibilities. During the two-week show, visitors will be able to see more than 300 creative bachelor and master thesis projects. During this event, the VAA opens wide the doors of its galleries, auditoriums, laboratories, even its basement in collaboration with the Lithuanian Artists’ Association, museums, libraries, other galleries and spaces.
VDA Graduation Show will take place in Klaipėda at the Culture and Communication Center (Bažnyčių st. 4). Here the exhibition will be open from 7th to 16th of June.
The mission of the VAA extends beyond educating young artists; it also aims to enlighten viewers of visual art. This event serves as an excellent platform to achieve both objectives simultaneously. The VAA community sincerely believes that the VAA Graduation Show will become a tradition, aiming to join the ranks of other European academies of arts and crafts that organise such shows every year.
“The Graduation Show marks the conclusion of their academic journey, culminating in the receipt of a professional artist diploma and an opportunity to present their creative works to the public. At the same time, it is the moment of the beginning of an independent career as an artist. As we bid farewell to this year’s graduates, we aim to provide them with a platform to showcase their talents to the public in a memorable and impactful manner”, says Prof. Ieva Skauronė, Rector of Vilnius Academy of Arts.
The Graduation Show exhibitions are free of charge in all cities.