LNDM Laikrodžių muziejus tęsia renginių ciklą, skirtą Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos šimtmečiui paminėti. Muziejuje rengiamos paskaitos apie laiką - jas skaito ir diskusijai kviečia VDA Klaipėdos fakulteto dėstytojas doc. dr. Tomas Kiauka. 

Paskaita  „Laikas ir menas: iliuzija ar pabėgimas iš nebūties? Kultūros, epochos, dabartis“ vyks spalio 19 d. 17.30 val. Laikrodžių muziejaus parodų salėje (Liepų g. 12). 

Menas visada pretendavo „stabdyti akimirkas žavingas“, ir ne tik stabdyti, bet ir įamžinti tai, kas be pėdsako prapuola Laiko nasruose. Kaip keitėsi kovos su laikinumu formos ir strategijos mene skirtingose epochose ir dabartyje? Ir kaip keitėsi laikinumo formos ir išraiškos meno istorijos tėkmėje? Kodėl šiuolaikinis menas, priešingai nei praeities epochų, pats neria į Krono nasrus ir trokšta nebeišlikti „amžinai“? Aptariant atskirus meno kūrinius bus kalbama apie šiuos ir kitus klausimus antrojoje paskaitoje apie Laiką. 

Šilutėje gimęs Tomas Kiauka studijavo teologiją ir filosofiją Erlangeno ir Heidelbergo universitetuose. 2005 m. Heidelbergo universitete apgynė daktaro disertaciją. Nuo 2009 m. dirbo vyresniojo mokslo darbuotojo pareigose Klaipėdos universiteto Evangeliškosios teologijos centre. Nuo 2011 m. Tomas Kiauka dėsto VDA Klaipėdos fakultete: skaito paskaitas meno, filosofijos ir teologijos temomis. Pagal „Gastseminar“ programą veda seminarus Hanoverio universitete. Doc. dr. Tomas Kiauka yra knygų, mokslinių ir publicistinių straipsnių autorius, aktyviai dalyvauja Klaipėdos kultūros gyvenime. 

Daugiau informacijos apie renginį rasite čia

(Doc. dr. Tomas Kiauka. Nuotrauka iš T. Kiaukos asmeninio archyvo)