Spalio 14-17 d. Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakultete (Daržų g.18) vyks Štutgarto meno ir dizaino akademijos dėstytojų  Oliver Wetterauer ir Volker Menke kūrybinės dirbtuvės “ANIMATION AND SPACE - a blender’s guide to meshes in real-time video” (liet. „ANIMACIJA IR ERDVĖ: „blender“ programinės įrangos gidas poligoninės geometrijos kūrimui realaus laiko video filmuose.“)

Kūrybinėse dirbtuvėse dalyvaus grafinio dizaino studentai iš VDA Klaipėdos fakulteto. 
Studentai turi atsinešti kompiuterį su suinstaliuota blender 2.8 versija (www.blender.org). 

Šių kūrybinių užsiėmimų metu studentai mokysis naudotis 3D grafikos ir kompiuterinės animacijos kūrimo, redagavimo ir atvaizdavimo (renderinimo) programine įranga „blender“. Kūrybiniuose užsiėmimuose dėmesys bus koncentruojamas į tai, kaip jungti realųjį pasaulį ir animacinius elementus, bus gilinami vaizduojamojo meno studentų gebėjimai kuriant animaciją, tobulinant dizaino specialybės studentų žinias, kuriant architektūros, statiškų objektų, vaizdų vizualizacijas.

Daugiau informacijos apie dėstytojus:
www.meintrautesheim.de
http://adobealternativen.abk-stuttgart.de/engl/

DETALI INFORMACIJA IR TVARKARAŠTIS (anglų kalba)