Fakulteto istorija


1974 m. buvo įkurta dailininkų apipavidalintojų sekcija prie LTSR Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų Klubininkystės katedros. Įkūrimo iniciatorius tuometinis fakultetų dekanas prof. V. Jakelaitis džiaugiasi jos atsiradimu būtent mūsų mieste: „Mums liko įkūrėjų garbė, o išlošė Klaipėdos miestas“
1979 m., sekcija buvo prijungta prie tuometinio LTSR Valstybinio dailės instituto. Po prijungimo sekcija buvo pertvarkyta į Klaipėdos vaizdinės agitacijos katedrą, o 1986-aisiais pervadinta į Vizualinių komunikacijų katedrą. 1990 m. aukštajai mokyklai atgavus Vilniaus dailės akademijos pavadinimą (toliau – VDA), nuo 1991-ųjų katedra vadinosi VDA Klaipėdos vizualiojo dizaino katedra (toliau – KVDK).

Katedrai vadovavo garbi profesionalių kūrėjų ir pedagogų plejada: vyr. dėstytojai Algis Kliševičius (1974-79), Vytautas Jakštys (1979-81), Vytautas Dūdėnas (1981-82), ėjęs docento pareigas Petras Šadauskas (1982-83), docentas, vėliau profesorius Vytautas Jonas Kasputis (1983-2010), nuo  2010 m. - prof. Alvydas Klimas.

Pirmieji dėstytojai buvo V. Jakštys, Aloyzas Banaitis, Giedrė Fledžinskienė, Jeronimas Pakriaušis, Antanas Paukštė, Alvydas Broga, Adomas Skiezgelas. Vėliau dėstė architektas Gytis Tiškus, juvelyras Saulius Bertulis, tapytojas Algimantas Jusionis, menotyrininkė V. Taurinskienė ir daugelis kitų.

Dabartinė dėstytojų komanda taip pat vieni žymiausių Klaipėdos menininkų, dizainerių, teoretikų, humanitarų: vienos pirmųjų Klaipėdos dizaino kompanijų steigėjai prof. Vakaris Bernotas ir prof. Alvydas Klimas, skulptorius ir nacionalinės premijos laureatas prof. Arūnas Sakalauskas, LDM P. Domšaičio galerijos direktorė lekt. Kristina Jokubavičienė, kaligrafė, grafikė lekt. Lidija Kuklienė ir kt.

2013-ieji VDA Klaipėdos padaliniui tapo reikšmingų pokyčių metais. VDA Senatas 2013 m. kovo 20 d. patvirtino Klaipėdos fakulteto steigimą, o jau spalio 1 d. fakultetas pradėjo pirmuosius savo mokslo metus.