• Naujienlaiškis
 • Keramikos kūrybinis centras

  VDA studentų tarpspecialybinė jungtinė veikla

  VDA Keramikos kūrybinis centras inicijuoja Vilniaus dailės akademijos keramikos studentų praktinio ir teorinio bendradarbiavimo su kitų specialybių studentais veiklos pavasario, vasaros, rudens ir žiemos sesijas.

  Tikslai

  a) skatinti VDA įvairių specialybių studentus bendrai kelti ir įgyvendinti novatoriškas kūrybines idėjas, jas argumentuoti prieš auditoriją ir dalintis specialybinėmis žiniomis
  b) stimuliuoti VDA studentų tarpspecialybinį bendradarbiavimą, sudaryti sąlygas daugiafunkcinių ryšių atsiradimui ir mikro segmentų „dailininkas-dailėtyrininkas-vadybininkas“ kūrimuisi