Alytaus dailės galerija kviečia teikti paraiškas į jau 4-ą kartą vyksiančią Alytaus jaunųjų kūrėjų bienalę „Meno kodas 2022. Stebėsenos“.
Tai vienas pagrindinių Alytaus dailės galerijos projektinių renginių, nuo 2014–2018 metų rengtas VšĮ „EGARATA“, po 4 metų pertraukos atkuriamas su nauja intencija toliau skleisti ir puoselėti Lietuvos jaunųjų profesionalių menininkų kūrybą.
Įvertinus jaunųjų kūrėjų kūrybos pristatymo Lietuvoje ankstesnę specifiką, dabarties realijas, rastas esminis tokios formos ir turinio vizualaus meno vyksmo poreikio šalyje faktorius. Įvardintas reikalingumas klasikinio, įprasto ir nesudėtingo administravimo, aiškios, elementarios struktūros, atviro bei numatytai tikslinei menininkų grupei prieinamo renginio, kartu visomis prasmėmis modernaus, konkurencingo, perspektyvaus ir pretenduojančio į nacionalinio statuso tęstinį kultūros ir meno projektą.

Parodos koncepcija:

Ar galima stebėsenai priskirti dvi stichijas, dvi atskaitos plotmes, atskaitos sistemas turinčias kardinaliai skirtingas kryptis, bet tuo pat metu visiškai nedalomai vienalytę sąlyginę formą? Vidinė ir išorinė stebėsena.

Savosios esybės, kūrybos fenomeno mechanizmo pajauta – suvokimas pasaulio dabarties, realaus laiko kontekstų atspindys per vidinę stebėseną ir kūrybinių reikšmių įprasminimas, rezultatų genezė per išorinę stebėseną, kurią gali sąlygoti išoriniai tiesiogiai nepriklausomi nuo kūrėjo veiksniai, bet visais atvejai reflektuojantys su vidinės stebėsenos vibracija. Rezonansas gali būti negailestingai pragaištingas. Sinchronizacija gali pakylėti, paskatinti kritiškai įvertinti ir atverti naujos galimybės siekį, ar (de)struktūrizuoti bei sužlugdyti originalumą iki rafinuotų pataikūniškų priemonių panaudojimo laikinosios šlovės akimirkų vardan.

Stebėsenos - sudėtingas vyksmas, galimybė vienu metu priimti ir tuo pačiu metu atmesti prasmes, būsenas ir vertinimus bei sudėtingoje prieštaravimų sumaištyje padėti surasti atsakymus.

Stebėseną kontekstualia prasme galima laikyti individualiu kūrėjo pirminiu jį supančių veiksnių vertinimo žingsniu. Pasirengimo etapu gilintis į informacijos, suvokiamų reikšmių prasmę ir vykdyti analizę.

Stebėsena – kūrėjo individualios kūrybos strategijos nusistatymas, patirties ir įgūdžių veiksmų modeliavimas, siekis atspindėti realybės suvokimą, įprasminti esamą ir būsimą vaizdinį, nusakyti, materializuoti realiomis priemonėmis, medžiagomis susikurtą viziją.

Stebėsena – visų  prasmingų turinio reikšmių dėlionė, kūrybos proceso aukščiausios dvasinės įtampos generatorius, sistemos susikūrimas ir tos pačios sistemos sunaikinimas dėl naujos generacijos impulso, naujos intencijos sužadinimo.

Stebėsena – laukinė nesutramdomos juslinės stichijos išraiška, besąlygiškas atsidavimas pasąmonės kūrybiniam kvaituliui, postūmis neverčiantis gailėtis dėl sprendinių neadekvatumo, bet kartu brėžiantis aštrią atsakomybės ribą.

Stebėsena – įžvalgos meno įvaldymas, nuojauta, prognozės indikatorių sistema, kiekybinių ir kokybinių faktorių sumavimas.

STEBĖSENOS – meilės ir neapykantos, natūralios pirmapradės universaliosios savosios kūrybos tiesos, pajautos įprasminimas per būties refleksiją ar negailestingai rafinuotas kitų tiesų naikinimas, originaliosios patirties sintezatorius, didysis kūrybos kvantinių dalelių greitintuvas, dvasinio ir materialaus prado dualizmas.

Kuruoti bienalę pakviesti gerai žinomi, talentingi, charizmatiški menininkai – skulptorė Aušra Jasiukevičiūtė ir tapytojas Petras Lincevičius. Abu menininkai ne tik talentingi kūrėjai, bet ir turi didelę meno vadybos, menotyros, analizės ir tiesioginio komunikavimo su pačia pagrindine projekto dalyvių tiksline grupe - dar studijuojančiais jaunaisiais kūrėjais – patirtį, sukauptą per akademinio lygio edukacijas, dirbant Vilniaus dailės akademijos lektoriais. Alytaus dailės galerijos bendradarbiavimas su Lietuvos dailininkų sąjunga, Vilniaus dailės akademija, Vytauto didžiojo universitetu, Kauno kolegija, Alytaus kolegija (rengiama) sukuria nekvestionuojamą  precedentą šio projekto ilgalaikei sėkmei.
Šio projekto (5-osios – jubiliejinės bienalės) artimiausia perspektyva - dalyvavimas 2024 m. rugsėjį–gruodį numatomo Lietuvos kultūros sezono Prancūzijoje programoje.Tuo tikslu numatyta bendradarbiauti su šalia Paryžiaus esančiame Montrouge rengiamos tradicinės Jaunųjų Europos kūrėjų bienalės (JCE) organizatoriais ir Alytaus miesto partnerio Ruano (Rouen) atitinkamomis institucijomis, dėl galimų projektinių kultūros ir meno programų mainų.Tikima, kad šiai idėjai bus pritarta Alytaus miesto instituciniu ir šalies aukščiausiuoju nacionaliniu lygiu.               
Jaunųjų Lietuvos vizualaus meno kūrėjų kūryba, 2018–2022 m. sukurti kūrybos darbai, bus plačiai pristatyti Alytaus jaunųjų kūrėjų bienalėje „Meno kodas 2022. Stebėsenos“, Alytaus kultūros centre š. m. gruodžio 1–31 dienomis.
Alytaus jaunųjų kūrėjų bienalė „Meno kodas 2022. Stebėsenos“ yra įtraukta į „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022“ programą.

Bienalės atidarymas: 2022 metų gruodžio 1d. 17 val., Alytaus kultūros centre.
Bienalė veiks: iki 2022 metų gruodžio 31 d., nuo antradienio iki penktadieio 10-18 val. ir 1 val. prieš renginius.

Bienalės organizatorius, rengėjas: Alytaus dailės galerija.
Projekto vadovas: Evaldas Grinius.
Bienalės kuratoriai:  Evaldas Grinius, Aušra Jasiukevičiūtė, Petras Lincevičius.
Bienalės partneriai: Alytaus kultūros centras, Lietuvos dailininkų sąjunga, Vilniaus dailės akademija, Vytauto didžiojo universitetas, Kauno kolegija, Alytaus kolegija (sutartis rengiama).
Dalinis rėmėjas: Alytaus miesto savivaldybė.


DALYVAVIMO SĄLYGOS

DALYVIO ANKETA

KŪRINIO METRIKA

Kūrinio metriką, dalyvio anketą, atrankai teikiamų kūrinių nuotraukas ir savo portretinę nuotrauką vinjetei iki 2022 m. lapkričio 24 d. siųsti el. paštu: alytus.bienale@gmail.com.

Tel. nr. pasiteiravimui:  + 370 607 11735.