Gruodžio 1 d. fakultete tvyrojo šventinės nuotaikos: įžiebta studentų atstovybės dirbtuvėse kurtais žaisliukais puošta Bendruomenės eglutė bei taip atidarytas kalėdinis sezonas!
Dekanas prof. Jonas Audėjaitis tarė šiltą sveikinimo žodį, o susirinkusieji turėjo progą praleisti bendruomenišką popietę drauge, su karštais gėrimais, užkandžiais ir kalėdine muzika. Dėkojame visiems susirinkusiems ir dalinamės šventės akimirkomis.