Praeitais metais vykęs ir dalinai Kultūros tarybos finansuotas Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto projektas "Tu negali - menas gali!" patvirtino tokio pobūdžio projektų aktualumą bei poreikį. Ventos socialinės globos namuose kauniečių įgyvendintas projektas sulaukė teigiamo dalyvių įvertinimo bei vietos bendruomenės susidomėjimo. Buvo su kaupu išpildyti lūkesčiai ir pasiekti visi pirmojo projekto tikslai, taip pat pastebėtas poreikis veiklos tęstinumui ir plėtojimui. Todėl 2015 metais projektas "Tu negali - menas gali!", gavus finansavimą, pratęstas. Globos namuose gyvenantys neįgalieji vėl galėjo patirti kūrybos, bendravimo su menininkais džiaugsmą. Toliau puoselėti ir plėsti dalyvių – įstaigos gyventojų bei darbuotojų, kūrybiniai įgūdžiai ir saviraiška. Šių metų projekto naujumas – tai individualių žaislų bei edukacinių priemonių, sunkiausią negalią turintiems ir mažiausiai mobiliems gyventojams, sukūrimas. Pasitelkę šiuolaikinio dizaino galimybes ir pristatę savo kūrybines idėjas, šiuo metu esami ir būsimi profesionalūs dizaineriai intensyviai pluša gamindami priemones neįgaliesiems. Tikimės, jog jau greitai galėsime pristatyti šių kūrybinių dirbtuvių rezultatus, kurių su nekantrumu laukia tiek projekto rengėjai, tiek visa Ventos socialinės globos namų bendruomenė.

Tuo tarpu Ventos socialinės globos namuose rugsėjo mėnesį vyko tapybos, keramikos bei tekstilės kūrybinės dirbtuvės. Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto Stiklo ir keramikos katedros lektorė Lilija Mogylienė bei taikomosios keramikos studentai - Emilija Grušaitė, Jonas Nenortas, Laurynas Stanevičius, Viktorija Radionova, Giedrė Valutytė, Gabrielė Lymontaitė - pakvietė projekto dalyvius, pasitelkus kūrybiškumą ir spontaniškumą, išmėginti keramikos technikų gausą. Atsivežę įvairių keramikai skirtų priemonių bei įrankių, meninę veiklą profesionalai pritaikė individualiems kiekvieno dalyvio įgūdžiams ir poreikiams. Keramikos kūrybinėse dirbtuvėse globos namų gyventojai ir darbuotojai susipažino su keramikos plastikos pagrindais, mokėsi plokštumos dekoro, išmėgino tūrio lipdymo būdus. Profesionalių menininkų pagalbos dėka buvo sukurti įvairūs keramikos darbai: pakabukai, vazelės, puodeliai, krepšeliai, gyvūnėliai, smilkalinės, vaisiai ir daug plokštuminių kūrinių. Išdegti darbai bus eksponuojami, o vėliau - panaudoti pagal kiekvieno kūrėjo užmanymą. Kūrybos džiaugsmą dalyviams teikė kiekvienam individualiai pasiūlyta keramikos plastikos raiška, rūpestinga studentų ir dėstytojos pagalba bei nuolatinis jų palaikymas, padrąsinimas. Šių kūrybinių dirbtuvių metu sukurti 78 keramikos darbai.

Kauno fakulteto Vizualaus meno katedros lektorė Jovita Aukštikalnytė – Varkulevičienė bei tapybos studijų programos antrakursiai ir trečiakursiai studentai - Daiva Tankevičienė, Akvilina Šimkevičiūtė, Laura Slavinskaitė, Milda Sadauskienė ir Indrė Mikašauskaitė - rugsėjo 16 d. Ventoje organizavo tapybos kūrybines dirbtuves. Į kūrybinį procesą buvo įtraukti tiek globos namų gyventojai, tiek darbuotojai. Su džiugia nuostaba dalyviai naudojo tapyboje įprastas ir visiškai netikėtas priemones. Jie mokėsi tapyti aliejiniais dažais ant ypatingai paruošto popieriaus - padengto maistiniu aliejumi. Kūrinio formavimo procesą lydėjo meninių atradimų džiaugsmas ir kūrybos ekspresija. Įstaigos gyventojai džiaugėsi vėl išvydę praeitų metų kūrybinių dirbtuvių organizatorius ir susipažino su  naujai atvykusiais studentais. Globos namams menininkai paliko ir daug šiltų prisiminimų, džiaugsmingo šurmulio akimirkų. Globos namuose profesionalių menininkų apsilankymą primins sukurti 83 tapybos darbai.

Tekstilės kūrybines dirbtuves organizavo Tekstilės katedros docentė Lina Jonikė bei studentės  – Saulė Marmakevičiūtė, Iveta Nemeravičiūtė ir Victorija Berezneva. L. Jonikė bei būsimosios tekstilininkės pakvietė globos namų gyventojus ir darbuotojus tapymui ant šilko. Docentės pateiktą kūrybinio darbo temą „Angelai“ stengėsi išpildyti kiekviena globos namų šeimyna, susikurdama savitą Angelą, kuris atspindi jų charakterį, temperamentą ir galėtų globoti šeimynos gyventojus. Ant šilko įsikūrė ir studenčių perkelti globos namų direktorės Gražinos Banienės bei pavaduotojos Lolitos Zvonkienės Angelų eskizai. Čia suskrido ir  individualūs gyventojų, sveikatos priežiūros specialistų, virtuvės bei kitų darbuotojų Angelai. Kūrybinių dirbtuvių dalyviai buvo supažindinti su audinio dengimo vašku technika. Vašku dalinai dengti trys šilko darbai, kurių vienas – 90x150cm, o kiti du – 90x90cm dydžio, džiugino kiekvieno kūrėjo akis. Dalyviai draugiškai tarpusavyje varžėsi, ketindami kuo arčiau savęs esančią erdvę papuošti šiais ypatingą vertę turinčiais darbais. Tekstilės kūrybinių dirbtuvių metu išmarginta 3,5 metro šilko audinio.

Džiaugiamės, jog globos namų erdves papuoš bendrame kūrybiniame procese gimę trys didžiuliai šilko darbai. Šiuose darbuose savo Angelus matys ir mėgstantys kūrybinę veiklą gyventojai, ir įkalbintas docentės, pirmą kartą teptuką į rankas paėmęs jaunuolis. Džiugios emocijos, nauja kūrybinė patirtis, bendravimas praturtino tiek Ventos socialinės globos namų, tiek VDA Kauno fakulteto bendruomenių gyvenimą. Meno kūrimas konkretaus žmogaus sveikatai, mažos bendruomenės gerovei – tai tiesiausias meno ir meninių idėjų kelias iš kūrėjo visuomenei.

 

Parengė:Inga Musulienė, Ingrida Liaukonienė