2022 m. gegužės 09 d. – gegužės 24 d. Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete vyko tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo projekto paskaitos.

2021-2022 m. m. tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo projekto paskaitas užbaigė trečios klasės mokiniai, kurie uoliai mokėsi, dirbo, kūrė meno kūrinius kartu su Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto dėstytojais.

Paskaitų ciklą pradėjo dėstytojas doc. Vaidas Naginionis, kurio užsiėmimų tema buvo „Dailė ir jos šakos: monotipijų gamyba”. Moksleiviai buvo supažindinti su viena iš grafikos technikų - monotipija, kurios meninio vaizdo kūrimo priemonės yra linija, toninė dėmė ir štrichas. Monotipija, tai technologija, kuria yra padaromas tik vienas unikalus atspaudas. Paskaitų metu daug dėmesio buvo skirta idėjų generavimui, eskizavimui ir darbui medžiagoje. Sukurti darbai puikiai atskleidė ir pagilino moksleivių kūrybiškumą, o darbas greitai eskizuojant ir dirbant komandoje parodė eksperimento svarbą kūryboje ir, kaip tai gali nuvesti iki galutinio darbo sukūrimo.

Kito susitikimo su trečios klasės mokiniais doc. Vaidas Naginionis palietė temą „Dailė ir jos šakos: piešinio galimybės“. Paskaitoje moksleiviai buvo supažindinami su perspektyva, t. y. trimačių objektų piešimu bei vaizdavimu plokštumoje. Paskaitos pradžioje buvo atliekami piešimo pratimai leidžiantys suvokti perspektyvą ir pamatyti, kaip galima manipuliuoti objektais erdvėje. Buvo mokomasi elementarių dalykų pvz. kaip nupiešti gatvę, savo kambarį pajungiant vieno taško perspektyvą, kol galiausiai buvo pereita prie sudėtingesnių užduočių sukuriant savo unikalų miestą naudojant izometrinės iliustracijos principą. Moksleiviai pasiekė puikių rezultatų ir pagalino erdvinio mąstymo ir objektų atvaizdavimo plokštumoje žinias.

Architektūros paskaitas pravedė lekt. Mindaugas Butvila tema „Architektūra ir jos galimybės: architektūra kasdienybėje“. Paskaitų metu vaikams buvo pravesta trumpa teorinė dalis apie architektūrą ir interjero dizainą. Susipažinus su teorija mokiniai turėjo kūrybinį užsiėmimą, kurio metu iš duotų maisto gaminių statė bokštus. Mokiniai turėjo progą susipažinti su praktine architektų darbo dalimi ir pamatyti, kaip atsiranda ir nuo ko prasideda statinių, aikščių, miestų projektavimas, kūrimas. Pasinaudojant puikiu laikotarpiu – studentų darbų peržiūromis vaikai turėjo galimybę pamatyti studentų darbų ekspozicijas.

Paskaitų ciklą trečios klasės mokiniams užbaigė lekt. Laura Rainė. Dėstytoja pravedė be galo įdomius užsiėmimus tema „Forma ir jos tektonika erdvėje“. Užsiėmimų metu trečių klasių mokiniai buvo supažindinami su formų įvairove ir jungtimis dailėje. Pradžioje aptarę geometrinių figūrų svarbą mus supančioje aplinkoje, mažieji pradėjo komponuoti gautą užduotį ir konstruoti savo asmeninį totemą. Rezultate džiugino įdomių ir kūrybiškų darbelių gausa.