Kauno meno mokyklos statybų pašventinimo iškilmės. Fotografas nežinomas 1922. (nuotrauka priklauso Nacionaliniam M.K. Čiurlionio dailės muziejui, ČMD Ta4692)

2022 metais Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas ir Kauno kolegijos Menų akademija mini įkūrimo 100 metų jubiliejų. Jų istorija prasidėjo tuomet, kai 1922 m. tapytojas, meno kritikas Justinas Vienožinskis įsteigė Kauno meno mokyklą Žaliakalnyje. Tai svarbus kultūros lopšys: tarpukaryje čia buvo ugdoma nauja dailininkų karta, greta vaizduojamųjų menų kūrėsi ir taikomojo meno specialybės.

VDA Kauno fakultetas minėdamas Kauno meno mokyklos 100-metį pristato šių metų jubiliejinius renginius: 12-os parodų ciklą apie meno mokyklos įkūrimą ir jos įtaką šiems laikams bei tarptautinę konferenciją „Menas moderniai šaliai moderniame mieste“.

12-os parodų ciklas vyks kiekvieną 2022 m. mėnesį VDA Kauno fakulteto galerijoje (Muitinės g. 2). Visos VDA Kauno fakulteto katedros pristatys po Kauno dailės tęstinumui reikšmingą asmenybę ar temą, todėl katedrų organizuojamose parodose bus galimybė susipažinti su Vladimiro Dubeneckio, Justino Vienožinskio, Adomo Galdiko, Juozo Zikaro, Liudo Truikio, Liudviko Strolio, Stasio Ušinsko ir kitų asmenybių kūrybiniais pasauliais. O temų pristatymai tokie, kaip: „Šiandienos pulsas“, „Dabarties norai ir pažadai“, „Ritualai ir istorijos“, „Atminties archyvas“ leis parodų lankytojams paimprovizuoti apie mokytojų ir mokinių – skirtingų kartų ryšius, tęstinumus ir naujus bręstančius meno kontekstus, kurie skatins ieškoti sąsajų tarp reikšmingos praeities ir inovatyvios dabarties.

2022 m. rugsėjo 15 d. Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje vyks tarptautinė konferencija „Menas moderniai šaliai moderniame mieste“. Ši konferencija suburs meno praktikus ir teoretikus diskutuoti labai skirtingomis temomis, kurių ištakas žymi Kauno meno mokyklos įkūrimas. Konferencijoje bus kalbama apie mokyklos kontekstus, vizijas, savitumus, tęstinumo paieškas ir šiandienos iššūkius. Konferencijos pranešimų data – rugsėjo 15 d. pasirinkta neatsitiktinai. Tądien, prieš šimtą metų (1922 m.), į galutinai suvalstybintą meno instituciją pirmajam tarybos posėdžiui rinkosi mokytojai, po kurio prasidėjo nuolatinės paskaitos. Tad ši konferencija apsupty 12-os parodų – tai simbolinis slenkstis į antrąjį nacionalinės meno mokyklos šimtmetį.

100-mečio proga VDA Kauno fakulteto dekanas prof. Jonas Audėjaitis kviečia visus pradėti šių 12-os parodų ciklą kartu ir atidaryti pirmąją parodą „Vladimiras Dubeneckis. Modernybių dialogai“, kurią pristato Architektūros katedra sausio 14 d., 14 val. VDA Kauno fakulteto galerijoje (Muitinės g. 2).