Gruodžio 9 d. Vilniaus dailės akademijos (VDA) Kauno fakulteto dekanas prof. Jonas Audėjaitis kartu su Kauno dailės gimnazijos direktore Rusne Marija Voveriene pasirašė dvišalę bendradarbiavimo sutartį, kuria tikimasi išlaikyti turiningą ir prasmingą ilgametės bendrystės tradiciją.

Menininkai yra pašaukti keisti nusistovėjusius standartus ir būti ateities kūrėjais architektūros, dizaino ir vaizduojamojo meno srityse. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis – naujas impulsas veikti kartu ugdant menininkus Lietuvai, kurie atstovautų mūsų šalį tarptautinėje erdvėje. Kadangi dailės edukacijos laukas Kauno mieste nėra itin skaitlingas, svarbu, jog visi veikiantys šioje mokymo srityje ne tik jaustų vieni kitus, bet ir būtų aktyvūs bendradarbiaujant.

VDA Kauno fakulteto dekanas prof. Jonas Audėjaitis