VDA Kauno fakulteto magistrantai kviečia į parodą „Tvarios jungtys 2“. Paroda skirta akcentuoti tvarumo koncepciją, kuri skleidžiasi per menines ir funkcines idėjas. Šioje parodoje plėtojamos tvaraus gyvenimo, vartojimo įpročių, ekologinės etikos temos, šios temos siejamos su gamtos pasaulio tyrinėjimu ir suvokimu, mokymosi iš gamtos sistemų pritaikant jas kūrybinėse idėjose ir eksperimentinėse medžiagų interpretacijose.
Tyrėjai – menininkai individualiai pasirinko materiją, kuri tiesiogiai siejasi su jų plėtojamomis magistrantūros temomis: apie šiuolaikinį dizainą, objekto daugiafunkciškumą, psichologinę žmogaus būseną, įvaizdžio mitus, įsisavinimo metodų evoliuciją ir kitus probleminius laukus. Tyrinėjimų laukai peraugo į naujas kūrybinės eksperimentinės materijos formas, objektus ir jungtis, kurios siejamos su siūlymu atrasti naują požiūrį, netikėtą sprendimą, pažinti ar surasti save papasakotose menininkų istorijose.
Ši paroda neatsitiktinai eksponuojama VDU Botanikos sodo oranžerijoje, kurioje tarpsta augalų pasaulis talpinantis tiek botanines, tiek istorines, tiek ir prasmines reikšmes . Šis kontekstas yra ypač svarbus suvokiant, tiriant ir perkuriant materijas, paverčiant jas meno formomis ir panaudojant jas tvarios aplinkos ir gyvensenos metodams sukurti.
Skirtingų disciplinų menininkus jungianti paroda „Tvarios jungtys“ yra paskaitų ciklo „Tvarumo strategijos ir eksperimentinis medžiagų paviršiaus dizainas“ (Tekstilės meno ir medijų programos doc. Monika Žaltauskaitė Grašienė) skirto VDA Kauno fakulteto magistrantams dalis.


Parodos dalyviai magistrantai: Angelė Rukienė, Simas Petrauskas, Viktorija Sabeckytė, Danielė Vrubel, Ligija Žilinskienė, Gabija Gasiūnas, Jolita Jaciunskienė, Ugnė Bankauskaitė, Darius Lukoševičius.


VIETA | VDU Botanikos sodas (Ž. E. Žilibero g. 6, Kaunas)
PARODOS ATIDARYMAS | 2022 m. gruodžio 13 d. 13 val.
PARODA VEIKS IKI | 2023 m. sausio 6 d.