Vilniaus dailės akademijos (VDA) Kauno fakulteto Tekstilės katedros vedėjai doc. Monikai Žaltauskaitei – Grašienei įteiktas garbingiausias Lietuvos dailininkų sąjungos (LDS)  Aukso mūza / Aukso ženklelis 2021 apdovanojimas.

Monikos Žaltauskaitės-Grašienės konceptualusis kūrybos pradas glūdi tekstilės filosofijoje. Jos kūriniuose atsiveria įvairūs praregėjimai ir patirtys, susipina skirtingos temos ir aliuzijos, tačiau tekstilė visuomet yra pirminis kūrybos impulsas – tai nugramzdinantis į mitines ir istorines gilumas, tai išryškinantis kintančią dabarties gyvenimo tekstūrą. Tekstilė daugiau nei tik moteriškosios kūrybos aktas ir išmanioji siūlų technologija. Kaip nuaustas tekstas ji savo raštuose koduoja sąmonės vaizdinius ir intymius pasakojimus, o kaip kūną gaubiantis audeklas – aktyvuoja materialios būties ir tapatybės metaforas.

VDA Kauno fakulteto  Humanitarinių mokslų katedros docentė Odeta Žukauskienė

Išsamiau apie laureates ir parodą

Išsamiau apie Monikos Žaltauskaitės - Grašienės kūrybą

Akimirkos iš parodos atidarymo

Nuotraukos iš asmeninio Monikos Žaltauskaitės - Grašienės archyvo