Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto absolventės Indrės Spitrytės darbas „Tvarioji tekstilė ir naujasis medžiagiškumas“ pripažintas geriausiu 2022 m. menų srities magistro baigiamuoju darbu Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos (LJMS) jau keturioliktą kartą organizuotame konkurse „Geriausi magistro darbai“.
Šiemet konkursui buvo pateikti 53 magistro studijų absolventų iš įvairių šalies mokslo institucijų darbai. Magistro darbus vertino daugiau nei 80 ekspertų iš skirtingų mokslo sričių. Iš viso išrinkti 7 geriausi magistro darbai, po vieną iš technologijos, gamtos, medicinos ir sveikatos, žemės ūkio, socialinių, humanitarinių mokslų ir menų sričių. Konkursui teikiami tik geriausiais balais įvertinti, aukštųjų mokyklų fakultetų ar institutų atrinkti baigiamieji darbai. Magistro darbai vertinami atsižvelgiant į darbo naujumą, originalumą, tyrimų metodiką ir rezultatų kokybę, išvadų pagrįstumą, svarbą ir (arba) pritaikomumą, darbo apipavidalinimą, teksto nuoseklumą, kalbos taisyklingumą, atitiktį mokslinių tyrimų etikai.

Indrės Spitrytės darbe nagrinėta naujų medžiagų ir jų meninės sugestijos tema, vedanti prie aktualaus tvarumo problemų apmąstymo ir sprendimo. Tvarumo ir naujojo medžiagiškumo aspektais, per naujų tekstilinių paviršių paieškų prizmę žvelgiama į globalias problemas, susijusias su gamtos išsekimu, tarša, klimato kaita, vandens suvartojimu. Darbe analizuotas naujų medžiagų paieškų procesas tekstilės, mados ir meno pasaulyje, siekta išsiaiškinti tvarių paviršių kūrybinį potencialą bei galimybes. Išplėtotas eksperimentinis tyrimas, aprašantis naujųjų medžiagų kūrimo procesą ir atskleidžiantis jų meninį potencialumą: aprašyti įgyvendinti skirtingi bioplastiko receptai, mikroorganizmų pagalba užauginti nauji arbatos grybo paviršiai, su kuriais atliekami tolimesni bandymai, liudija apie visapusiškas šių augalinių paviršių galimybes juos adaptuoti mados bei tekstilės dizaino kūriniuose. Atlikti eksperimentai bei jų refleksija rodo, kad eksperimentinės medžiagos gali tapti ir kūrybiniu įrankiu kalbėti apie opias su mūsų aplinka susijusias problemas, ugdant ne tik dizainerių, kūrėjų, bet ir vartotojų sąmoningumą.

Sveikiname ir didžiuojamės nuostabiu pasiekimu!