• Naujienlaiškis
 • Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto tekstilės katedros vykdomas projektas inicijuoja jaunųjų tekstilės menininkių veiklą, kuri padeda suprasti, atrasti ir permąstyti šiuolaikinės tekstilės kaip kūrybinės medijos galimybes.

  Ekspozicinėje erdvėje esantys keturių jaunųjų menininkių – Astos Fedaravičiūtės-Jasiūnės, Giedrės Antanavičienės, Liucijos Kostivos ir Donatos Jutkienės –  kūriniai atskleidžia neišsemiamas šiuolaikinės tekstilės galimybes. Skirtinguose menininkių kūriniuose atsiskleidžia ne tik atrastos autorinės technikos, tačiau ir tapatybės klausimas, personalinės patirtys, kurie tampa universalūs ir yra aktualūs šiandien.

            Asta Fedaravičiūtė-Jasiūnė – menininkė, tekstilininkė, parodų ir renginių kuratorė ir edukatorė Janinos Monkutės-Marks muziejuje ir tekstilės mokytoja Kėdainių dailės mokykloje.

  Aktyviai parodose pradėjo dalyvauti dar studijuodama taikomąją tekstilę VDA Kauno dailės fakultete. Studijų metais išmėgintos įvairios technologijos ir inovacijos tekstilėje. Menininkę žavėjo vis nauji atradimai, kūryba persipynusi su mokslo atradimais. 2007 metais Asta baigė bakalauro studijas. Po studijų Astos entuziazmas, nuolatinis žingeidumas, bei atsakingas požiūris į meno pasaulį, greitai leido įsilieti į Janinos Monkutės-Marks muziejaus veiklą.Asta savo kūrybinę veiklą derino su darbu ir šeima, o 2015 metais nusprendė tęsti Magistrantūros studijas ir tyrinėti mikropasaulį, pelėsius, pelėsinius grybus. Ją žavėjo įvairių pelėsinių grybų mikroskopu užfiksuoti vaizdai. Magistrantūroje ji atrado ir autorinę techniką – audinio marginimą antspauduojant varinėmis plokštelėmis.

            Giedrė Antanavičienė – menininkė, tekstilininkė, kūryboje jungianti įvairias medijas kartu su tiesioginėmis tekstilės išraiškomis. Čia susijungia tekstilė, video menas, garso menas, informatikos inžinerija, taip menininkė kuria interaktyvius darbus, kurie įtraukia žiūrovą.

  Studijų laikotarpiu, menininkė aktyviai dalyvavo įvairiose parodose, tarptautiniuose projektuose, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, edukaciniuose renginiuose, savanoriavo Kauno Bienalėje. Šiuo metu, savo kūrybą stengiasi derinti su šeima bei darbu. Giedrė kūryboje analizuoja tekstilės ir žmogaus santykį ir sąveiką. Kiekvieną akimirką mus supa tekstilė. Mūsų kūnas sąveikauja su ja ir mes nebejaučiame tekstilės prisilietimų prie kūno, o ką kalbėti apie garsą, kuris mus supa ir dirgina nervų sistemą net miegant. Visa tai tampa visiškai natūralu ir nesureikšminama.

            Liucija Kostiva savo kūryboje taiko skirtingas medijas. Jos darbuose dominuojanti organika, atsiskleidžianti per gamtos detales, paliečia gamtos ir žmogiškos būties laikinumo bei rituališkumo temas.

            Donata Jutkienė Vilniaus dailės akademijoje įgijusi bakalauro menotyros specialybę ir magistro – kultūros vadybos pasuko į meninės tekstilės paieškas. Šiuo metu studijuoja Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete tekstilę ir dirba projektų koordinatore. Kūryboje Donata nevengia eksperimentuoti, jai yra aktualūs identiteto, tapatybės, komunikacijos ir socialumo klausimai.

            Taip pat ekspoziciją papildo jaunųjų menininkių kartu su Kėdainių dailės mokyklos jaunaisiais kūrėjais: Adrija Sagatyte, Darija Justinavičiūte, Adriana Mikolajūnaite, Laura Adukauskaite, Amile Stričkaite, Urte Kavoliūnaite, Urte Karvelyte, Egle Tamaševičiūte, Dominyku Klimavičiumi, Vaiva Lukošiūte, Liepa Barkauskaite, Urte Hofmanaite, vykdyto kūrybinio bendradarbiavimo EtnoJazz, paremto patirčių pasidalijimu, kūrybos ieškojimai. Pagrindinis kūrybinio bendradarbiavimo tikslas – seną jau nebenaudojamą tekstilę atkurti ar sukurti naujai panaudojant asmenines patirtis ir įvairias marginimo priemones ir tekstilės technikas.


  VDA Kauno fakulteto Tekstilės katedros informacija