Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete tęsiasi tarpdisciplininio itin gabių vaikų ugdymo projektas.
Trečios klasės mokiniai lapkričio 8-10 dienomis rinkosi į grafikos srities atstovo doc. Vaido Naginionio dėstomą paskaitas „Dailė ir jos šakos: monotipijų gamyba”. Moksleiviai paskaitų metu buvo supažindinti su įvairiomis technikomis, o tarp jų ir monotipija. Pasitelkę žaidimo formą ir buityje randamus daiktus, mokiniai kūrė visiškai unikalius ir neatkartojamus antspaudus, sudarytus iš linijų, toninių dėmių, štrichų.
Taip pat gabieji trečiokai lankėsi ir architektūros paskaitose, kurias pravedė lekt. Mindaugas Butvila. Jose buvo gvildenama tema „Architektūra ir jos galimybės: mano svajonių namas”. Su mažaisiais kūrėjais buvo aptariama namo sąvoka, struktūra, aplinka, pateikiami pavyzdžiai, vėliau – mokiniai patys gavo galimybę sukurti savo svajonių butus. Idėjai įgyvendinti buvo ruošiami eskizai, gaminamas maketas, o galiausiai atskiri maketai sujungti į vieną visumą t.y namą. Paskaitų pabaigoje kartu su dėstytoju buvo aptariami gauti rezultatai, sukurta gamtinė aplinka, ekologiškumas, estetinė visuma, maketai dar buvo patobulinti, sukonstruotos papildomos detalės.
Paskaitomis buvo siekiama ne tik akcentuoti kiekvieno vaiko asmeninę saviraišką, bet ir skatinti kolektyvinį darbą, kompromisų paiešką, kritišką darbų vertinimą.