Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete 5 ir 8 klasių moksleiviams vyko tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo projekto paskaitos.

    Nuo sausio 9 d. Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete į paskaitas rinkosi gabiausi aštuntos klasės moksleiviai. Aštuntokus VDA Kauno fakultete pasitiko prof. Valmantas Gutauskas, pravedęs mokiniams užsiėmimą tema „Stiklo menas: Architektūrinis stiklas – spalva, šviesa, emocija“. Užsiėmimo metu moksleiviai susipažino su architektūrinio stiklo sąvoka, aptarė vitražo reiškinį bei išsiaiškino kaip šis reiškinys per laiką kito ir įtakojo mūsų šiandienę buitį ir gyvenamąją aplinką. Aštuntokai taip pat sužinojo apie šviesos ir spalvos reikšmę kuriant lakštinio stiklo kompozicijas interjere, o savo naujai įgautas žinias pritaikė praktinėje užsiėmimo dalyje, kurdami klasikinio vitražo kompoziciją iš spalvoto stiklo.
   Vasario 2 d. gabieji penktokai paskaitų ciklą pradėjo dėstytojos prof. Aušros Vaitkūnienės paskaitoje „Tapyba: nuotykis su spalva kasdienybėje“. Nuo seniausių laikų žmonija norėjo atvaizduoti gyvybės kupiną tikrovę, taip kaip ji atrodo. Pasitelkę linijas ir formas žmonės įgudo sukurti atvaizdus, tačiau panaudoję spalvas jie pasiekė mene emocinę išraišką ir simbolinę prasmę. Užsiėmimo metu moksleiviai kartu su dėstytoja nagrinėjo ką kalba ir kokią žinią mums siunčia spalvos kasdienybėje bei analizavo simbolinę spalvų prasmę meno kūriniuose. Praktinėje užsiėmimo dalyje penktokai naudodami įgautas teorines žinias ir pasitelkę įvairiausias spalvas, menine raiška perteikė mus supantį gyvūnijos pasaulį.
   Antrąjį užsiėmimą aštuntokams vedė architektas doc. Mindaugas Butvila, supažindinęs moksleivius su tema „Miestas kaip urbanistinė struktūra“. Miestai, augdami per šimtus metų keičia savo estetinę išraišką, tačiau kaip tai pastebėti? Ar galime iš atskirų miesto detalių skirti miesto raidos etapus? Kas lemia esminius pokyčius miesto vystymesi? Paskaitos metu aštuntokai sužinojo atsakymus į šiuos klausimus bei bendromis jėgomis kūrė savo svajonių miesto maketą.
   Paskutinysis penktokų užsiėmimas praėjo kartu su dėstytoju doc. Tadu Vosyliumi, kuris moksleivius įtraukė į meno pasaulį paskaitoje „Skulptūros meno patyrimas“. Pakaitos metu penktokai stengėsi atrasti savyje esantį kūrybiškumą per idėjų generavimą bei analizuodami meno kūrinius mėgino suprasti, kaip atrandamas ryšys tarp erdvinio objekto, skulptūros, žmogaus ir aplinkos. Dėstytojas vaizdine medžiaga pristatė meninius projektus, atspindinčius interaktyvaus meno kūrimo aspektus. Praktinės užsiėmimo dalies metu penktokai sužinojo, kaip kuriama interaktyvi instaliacija.