2024 m. balandžio 22 d. – gegužės 7 d. Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete vyko tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo projekto paskaitos skirtos ketvirtos klasės mokiniams!

Ketvirtos klasės mokinius VDA Kauno fakultete šį kartą sutiko grafinio dizaino dėstytoja doc. Rita Brakauskaitė, į meno pasaulį vaikus įtrauksi užsiėmime „Žaidžiame linija, forma, spalva“. Mokiniams apsilankius dizaino katedros auditorijoje, jų dėmesį patraukė eksponuojami studentų darbai. Smalsūs vaikai domėjosi kas yra dizainas. Jiems buvo įdomu išgirsti, ką kuria dizaineris, nustebino kiek daug dizaino objektų yra mus supančioje aplinkoje. Užsiėmimo pradžioje, pasitelkiant profesionalių kūrinių pavyzdžius, mokiniai sužinojo bei pamatė, jog net ir pasitelkus minimalias grafines priemones galima sukurti įspūdingus ir įtaigius kūrinius. Vaikai su dėstytoja taip pat aptarė kas yra ir kokią didelę įtaką kūriniui turi komponavimas. Praktinėje užsiėmimo dalyje, pasitelkę visą savo išradingumą ir vaizduotę, ketvirtokai aktyviai sprendė kūrybiškumą lavinančius galvosūkius. Išbandė, kiek linijos vingis gali inspiruoti įvairių idėjų. Užsiėmimo pabaigoje individualios idėjos virto komandiniu improvizuotu rezultatu. Taip iš paprastos linijos atsirado visa iliustruota istorija – smagi paveikslėlių knyga.
Gegužės 2 – 3 dienomis gabieji ketvirtokai lankėsi architektūros katedros dėstytojo jo doc. Mindaugo Butvilos paskaitoje „Architektūra ir jos galimybės: miestas ir upė“. Paskaitos metu vaikai analizavo tiltus, prieplaukas, vandens transportą bei pastatus, kurie išsidėstę pakrantėse. Su dėstytojo pagalba ketvirtokai pažvelgė į šiuos objektus architektų akimis. Antroje paskaitos dalyje moksleiviai kūrė prie upės nusidriekusio miesto maketą.
Paskaitų ciklą ketvirtokai užbaigė VDA Kauno fakulteto piešimo studijos vedėjo, lekt. Donato Inio paskaitoje „Komunikavimas be žodžių – piešimas kaip kalba“. Pirmojoje – teorinėje užsiėmimo dalyje ketvirtokai gilino žinias apie piešimą, aiškinosi kaip piešimas padeda tobulinti asmenybę ir jos kūrybiškumą, kaip moko žmogų atidžiau stebėti ir suprasti mus supantį pasaulį. Palietę klausimus, būtinus platesniam piešimo kalbos supratimui. Praktinėje paskaitos dalyje ketvirtokai piešė komiksus – savo sukurtas istorijas stengėsi perteikti vaizdais, tam visiškai nenaudojant žodžių. Perteikus istorijas piešimo kalba kiekvienas piešinys su moksleiviais buvo aptartas individualiai siekiant kuo nuosekliau paaiškinti piešimo subtilybes.