Nuo lapkričio 3 d. kviečiame į dailininko Dariaus Rakausko parodą „C A N C E L“

Parodos vieta: VDA Kauno fakulteto galerija „Foje“, Muitinės g. 4, Kaunas

Paroda veiks iki 2022 m. lapkričio 30 d.

C A N C E L

BŪTI

išmestam iš bendruomenės, išbrauktam iš gyvenimo knygos, išvarytam iš
pamokos (su tikslu pamokyti), paverstam pariju.

Herbo sunaikinimas, privilegijų nubraukimas, teisių atėmimas, pasmerkimas,
viešas apdergimas spaudoje, apleidimas troliais,
aprengimas skarmalais, nustūmimas į paribį, baudžiamosios medicinos
naudojimas, nužmoginimas, demoralizavimas, demonizavimas, banas
facebook‘e,
apribojimas trisdešimčiai dienų ir visam laikui
/...for ever.../.

Tai galimybė

BŪTI

savimi,
praktikuoti introspekciją,
kaupti tylėjimo auksą,
žengti iš gimtojo kaimo,
anapus upelio,
už teksto
į paraštes
lankyti nebūtas vietas,
klausyt dar negimusią kalbą.

iš užribio matosi taip kaip yra,
ir „giliausią tiesą pasako vergės,
malančios grūdus“¹

nebesupa madingos bangos
panaikintos sutartys
su kredito banku
nėra noro būti suvedžiotam

ir

nors viena skruzdėlė – ne skruzdėlė
ir vienas žmogus - ne žmogus

„vienatve, tu gimtine mano..“
štai taip Zaratustra kalbėjo žymaus XIX a. pabaigos vokiečių filosofo Fridrycho
Nyčės lūpomis..

 

¹ senovės Egipto išmintis


Parodos autorius dėkoja Aistei Bankauskaitei ir Deimantei Kalasūnaitei už nepamainomą pagalbą!