Bibliotekos naujienos

Knygų grąžinimas

Prašome iki birželio 26 d. grąžinti iš VDA Kauno fakulteto bibliotekos pasiskolintus leidinius. Informuojame, jog nuo birželio 3 d. vėl skaičiuojami delspinigiai.

Knygų pratęsimas

Jei iš bibliotekos pasiskolintos knygos jums vis dar reikalingos, prašome pratęsti jų išdavimo terminą prisijungus prie savo paskyros. Pratęsti galima bibliotekos telefonu 8 37 249140 ir el. paštu biblioteka.kf@vda.lt.

Atviros prieigos informacija

Kviečiame naudotis atviros prieigos informaciniais šaltiniais: periodiniais leidiniais, meno albumais, filmais pedagogų kompetencijai, meno ir humanitarinių mokslų informacija, vaizduojamų menų, meno teorijos ir estetikos tematikos mokslinis žurnalais, projektų vadybą glaustai pristatančiais universalios paskirties audiovizualiniais įrašais.

Taip pat kviečiame naudotis nemokamais virtualiais Harvardo universiteto kursais (reikalinga registracija, mokestis taikomas sertifikatui).