• Naujienlaiškis
 • Rupert maloniai kviečia teikti paraiškas į 6-ąją Rupert alternatyvios edukacijos programą, kuri vyks 2018 metų kovo – rugsėjo mėnesiais. Paraiškos laukiamos iki sausio 31 dienos (trečiadienio) vidurnakčio. Programa skirta kūrybinėse ar tarpdiscipliniškose srityse dirbantiems jauniems kūrėjams – menininkams, kuratoriams, rašytojams, garso menininkams, režisieriams, akademikams, kultūros vadybininkams. Ši programa veikia kaip platforma realizuoti individualius meno projektus, sudaro galimybę pradėti arba plėtoti tarptautinę meninę veiklą.

  Rupert alternatyvios edukacijos programa siekiama skatinti ir apjungti savarankišką mokymąsi, tarpdisciplininius mainus ir profesinį tobulėjimą. Programos tikslas – padėti pamatus teoriniams ir praktiniams mainams, pakviesti tarptautinio masto kultūros lauko žaidėjus į Vilnių bei sukurti palankias sąlygas jaunų kūrėjų projektų – meno kūrinių, parodų, leidinių, institucijų – įgyvendinimui. Programą sudaro reguliarios paskaitos, kūrybinės dirbtuvės, renginiai ir menininkų studijų vizitai su Lietuvos ir tarptautiniais svečiais. Ankstesniais metais, programos kviestiniais svečiais yra tapę žymūs meno lauko atstovai, tarp jų:  Suhail Malik, Dora Garcia, Travis Jeppesen, Nina Power, Dan ir Lia Perjovschi, Julijonas Urbonas, Mårten Spångberg, Lina Lapelytė ir daugelis kitų. Bendrai, kiekvienais metais Rupert viešoji programa kasmet įtraukia apytiksliai 40 menininkų, rašytojų, kuratorių, akademikų ir kitų sričių tyrėjų, kasmet svariai prisidedančių prie parodų, rezidencijų ir alternatyvios edukacijos programos veiklų. Programos pabaigoje pristatomi dalyvių projektų rezultatai – parodos, kūrybinės dirbtuvės ir meno laboratorijos – kurių sėkmingą įgyvendinimą užtikrina Rupert, bendradarbiaudamas su užsienio arba Lietuvos organizacijomis partnerėmis. Praėjusių programos laidų dalyviai lankėsi ir įgyvendino projektus meno erdvėse „Studio-X“ (Niujorkas), „Komplot“ (Briuselis), „Bauhaus“ (Varšuva), taip pat bendradarbiavimo su Lietuvos meno institucijomis ir erdvėmis.

  Patirtis, įgauta rengiant ankstesnes programos laidas, parodė, kad kandidatams į programą vertėtų laikyti save dalyviais, o ne studentais ar mokiniais. Kitaip tariant, būtent dalyvių aktyvus įsitraukimas į programos veiklas, dažnai išeinančias už akademinių ar didaktinių rėmų, yra viena svarbiausių alternatyvios edukacijos dalių, užtikrinanti programos gyvybingumą ir plastiškumą. Tiek mes, Rupert komanda, tiek žmonės, su kuriais dirbame susiduria su lygiai tokiu pačiu iššūkiu – įgyvendinti tai, kas iš pradžių atrodė neįmanoma. Tad į alternatyvios edukacijos programą žiūrime kaip į galimybę padėti vieni kitiems įveikti šį iššūkį.

  Kiekvienų metų programa yra heterogeniška tiek savyje, tiek praeitų programų atžvilgiu, nes įgiję naujos patirties mes peržvelgiame jos struktūrą, siekiame išbandyti kitus įsitraukimo ir pedagogikos formatus, prisitaikyti prie konkrečių dalyvių interesų lauko. Nepaisant to, alternatyvios edukacijos programa visad lieka nukreipta padėti jauniems menininkams vystyti savo meninę praktiką, sudarant sąlygas formaliems ir neformaliems mainams tarp jų, meno teoretikų, kuratorių, rašytojų, mokslininkų, užsienio menininkų ir vietos bendruomenės. Šiais metais programa sieks skirti ypatingą dėmesį kiekvieno dalyvio projekto specifiškumui ir jo raidai – vystant koncepciją, gaunant grįžtamąjį ryšį iš meno profesionalų ir pačiai produkcijai. Tuo pačiu ji atsispirs nuo meno teoretiko Suhail Malik seminare skirtam 5-osios alternatyvios edukacijos laidai išsakyta mintimi, kad „jūs kaip jauni menininkai pagaliau turite išsivaduoti iš pralaiminčiųjų logikos. Kiekvienas turėtumėte pradėti matyti save kaip tarpusavyje susietus galios, su kuria galima elgtis etiškai, subjektus“. Taigi, svarstysime naujas kolektyvines įgalinimo formas, neapsiribojančias trumpalaikėmis asmeninėmis pergalėmis ir nesibaigsiančiu simbolinio kapitalo kaupimu. Visgi, alternatyvios edukacijos programa visad juda ten, kur dalyviai ją kreipia, todėl tai tik pradiniai impulsai, kurie gali keistis ir turbūt persimainys į kažką visai kito, pagal jūsų žingeidumą ir poreikius.

  6-ąją alternatyvios edukacijos programos laidą kuruos Adomas Narkevičius. Jos metu dėstys Joanna Warsza, Orit Gat, Jörg Heiser, Fatos Üstek, Owen Griffiths, Laurynas Adomaitis ir kiti vietiniai bei tarptautiniai mentoriai, apie kuriuos bus pranešta kiek vėliau. Jie dalyvius kvies į paskaitas, skaitymų sesijas, kūrybines dirbtuves, keliones ar įtrauks dalyvius į laisvo pobūdžio pokalbius ir diskusijas. Likusią programos dalį kursite ir kuruosite jūs – programos dalyviai.

  Lauksime jūsų paraiškų! Jei nesi menininkas, kuratorius ar rašytojas, nebijok kandidatuoti, Rupert bendradarbiauja su kūrybingais įvairių sričių atstovais.

  PROGRAMOS TRUKMĖ
  2018 m. kovas – rugsėjis. Būtinas dalyvavimas bent 80% programos veiklų ir užsiėmimų.

  PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAS
  iki 2018 m. sausio 31 d. (trečiadienio vidurnakčio)

  PARAIŠKŲ TEIKIMO PROCEDŪRA
  Prašome siųsti užpildytas paraiškas (paraiškos šablonas prieinamas čia: paraiškos forma), CV ir portfolio (ne daugiau 5 darbų), el. paštu info@rupert.lt iki 2018 m. sausio 31 d. (ketvirtadienio) vidurnakčio. Apie gautas paraiškas kandidatus informuosime el. paštu. Kandidatai, pakviesti į interviu, bus informuojami atskirai. Galutiniai atrankos rezultatai bus skelbiami kovo pradžioje.

  ATRANKOS KRITERIJAI
  Programos kandidatai privalo laisvai vartoti anglų kalbą (oficialūs užsienio kalbos mokėjimo įvertinimai nėra būtini). Programos metu dalyviai privalo gyventi Vilniuje arba netoli jo ir dalyvauti ne mažiau kaip 80% programos užsiėmimų. Dalyviai iš užsienio privalo būti iš Europos sąjungos šalių arba pasirūpinti viza, leidžiančia jiems praleisti programos laiką Lietuvoje. Aukštasis išsilavinimas nėra būtinas, tačiau į profesinius pasiekimus bei savarankiško darbo patirtį bus atsižvelgiama.

  Rupert alternatyvios edukacijos programa yra nemokama!

  Jei turite klausimų, drąsiai rašykite laišką adresu info@rupert.lt