Vasario 11 d. Vilniaus dailės akademijos (VDA) Kauno fakulteto galerijoje atidaryta antroji Kauno meno mokyklos 100-mečio minėjimui skirta paroda „Piešimas. Pradžia“. 

Parodoje eksponuojami žymiausių to laiko dailininkų A. Gudaičio, A. Galdiko, A. Varno, J. Zikaro, P. Rimšos, M. Katiliūtės ir kt., kurie buvo Kauno meno mokyklos kūrėjai ir mokiniai, piešiniai. Juose atsiskleidžia tų dienų požiūris į šią discipliną, formos paieškos ir virsmas iš neotradicionalizmo į modernizmą.

1918 metais, atgavus nepriklausomybę, Lietuvoje nebuvo jokios meno mokyklos, tad buvo susirūpinta jos steigimu. Tačiau iki ją įkuriant, pirmiau atsirado aukštieji paišybos kursai, skirti paruošti paišybos, braižybos ir kaligrafijos mokytojus vidurinėms mokykloms. Be to, atsirado galimybė gabiems mokiniams mokytis menų.

Kursai buvo aukšto lygio, nes šalia paišybos dar buvo dėstomos ir kitos disciplinos, tokios kaip tapyba, lipdyba, anatomija, perspektyva, filosofija, Lietuvių istorija ir kt., Paskaitas vedė geriausi to laikmečio menininkai. Paišybą dėstė Justinas Vienožinskis, tapybą – A. Varnas, lipdybą – P. Rimša, braižybą – P. Galaunė.

1922 m., įkūrus Kauno meno mokyklą, piešimas vis dar užėmė esminę vietą ugdant menininkus. Net ir vėlesniais metais, kai pirmuosius Kauno meno mokyklos dėstytojus neotradicionalistus keitė naujoji modernioji dėstytojų karta, piešimas išlaikė savo kaip pamatinės disciplinos svarbą ir buvo laikomas esminiu dalyku siekiant profesionalumo.

Parodoje eksponuojami piešimo ir grafikos darbai iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus fondų.

PARODOS RENGĖJAS: Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto Piešimo studija.

PARODOS PARTNERIAI: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus.

Paroda eksponuojama VDA Kauno fakulteto galerijoje, Muitinės g. 2, Kaunas.

Paroda veiks iki vasario 28 d.

Parodą apžiūrėti kviečiame darbo dienomis iš anksto suderinus atvykimą el. paštu kaunofakultetas@vda.lt arba tel. nr.: +37061837109.