VDA Kauno fakultetas kviečia į šiuolaikinio lenkų menininko Mareko Szczęsny akto piešinių parodą Šviesioji Veneros pusė. Paroda vyks Vilniaus dailės akademijos Bibliotekos foje galerijoje. Atidarymas rugsėjo 26 d. 11 val. Parodos kuratoriai: prof. Rolandas Rimkūnas ir prof. Stasys Mostauskis.

Apie piešinių parodą "Šviesioji Veneros pusė" 

Akto menas nėra tik apnuoginto kūno demonstravimas konkrečioje medijoje, veikiau kūną/jo vaizdinį aprengianti pakuotė su neregimu, bet interpretacijos reikalaujančiu įrašu. Pasakykime aiškiai, nuogumas neatidengia rodomą kūną, nuogumas jį užkloja, versdamas transliuoti norimą žinią. Tai akivaizdu premodernistinėje Vakarų tapybos tradicijoje. Štai Ingreso Mauduolių kūnai, nepaisant dviprasmio konteksto, tarnavo nuorodomis į amžinas menines vertybes, skandalingieji Courbet Pasaulio vartai žymėjo natūralizmo ir įgamtinto kūno ideologijos posūkį. Taip pat tai akivaizdu postmodernios nūdienos kūno įveiklinimo praktikose: performatyviuose menuose apnuoginimas buvo prilygintas kūno kaip medijos įmeninimui, Femen grupės akcijose topless nuogumas atstovavo feministinei moteriškos lyties uniformai, unifikuojančiai ją dėvinčių moterų kūnus ir t. t. 
Kokią funkciją apnuogintam moters kūnui suteikė Marekas Szczęsny? Vienaprasmiškai atsakyti nelengva. Viena vertus, jis vengia rodomam kūnui priskirti aiškius subjekto požymius, leidžiančius atpažinti konkrečią moterį, galimai pozavusią dailininkui ar tiesiog atkūrtą piešinyje atminties dėka. Šiuo požiūriu tai nuasmeninti, į regimą kūniškumą redukuoti pavidalai. Arba už savo kūnų besislepiančių konkrečių moterų atvaizdai, kuriems dailininkas leidžia rodytis nuo veido nenusiimant kaukės. Kita vertus, įžvelgiami tam tikri vizualūs požymiai, būdingi šių moterų kūnams, galimai artimi dailininko skoniui. Artimi estetiniu, seksualiniu ar kitais požiūriais, nesvarbu; tiesiog yra ne visada akivaizdūs požymiai, vadintini kūno tipu, kurį autorius kartoja piešiniuose, sąmoningai ar nesąmoningai prioritetizuodamas. Šiuo požiūriu Szczęsny paroda yra tarsi asmeninis haremas, atrinktas pildant slaptą autoriaus valią. Haremas, nuosekliai vengiantis bent kiek atviresnio žaismingumo, ar, neduok dieve, seksualumo apraiškų; haremas, pridengęs moteriškumą estetinių požymių laurais. Šviesioji Veneros pusė yra moters individualumo redukcija į kūniškumo vaizdinį kartu paslepiant tą kūniškumą po estetinių sprendinių rūbais. Kita vertus, tai ne atsakymas į įdomiausią klausimo dalį – jei rodoma šviesioji Veneros pusė, ką slepia tamsioji?

Parodos kuratorius prof. Stasys Mostauskis

Marek Szczęsny - tapytojas, Varmijos Mozūrų universiteto Olsztyne profesorius. Surengė per 30 individualių parodų Lenkijoje ir kitose Centrinės bei Vakarų Europos šalyse, dalyvavo daugiau nei 100 grupinių projektų ir tapybos parodų. Stažavosi Vizualiųjų menų akademijoje Florencijoje. Lietuvoje jo darbai pristatomi pirmą kartą. Paroda suorganizuota tęsiant VDA Kauno fakulteto ir Varmijos Mozūrų universiteto Menų fakulteto bendradarbiavimą. 

 

Parodos vieta: Muitinės g. 2, Bibliotekos galerija (II aukštas)

Parodos veiks: rugsėjo 26 d. - spalio 20 d.