• Naujienlaiškis
 • VDA Kauno fakultete piešimas neabejotinai buvo ir tebėra vienas iš svarbiausių pamatinių bendrameninių dalykų dailės edukacijoje ir vizualinėje raiškoje. Mokėjimas gerai piešti leidžia būti laisvam ir kurti pačiomis įvairiausiomis technikomis, tiesiogiai su piešimu tarsi ir nesusijusiomis. Taip yra todėl, kad piešimo gebėjimų diegimas yra bendresnių gebėjimų – vizualinio mąstymo, žiūros režimų – lavinimas.

  Nuo Vakarų renesanso epochos akademinio piešimo studijos užėmė svarbią vietą dailės edukacijos procese. Tapybos, skulptūros ir kitų „dailiųjų menų“ studijos buvo neįsivaizduojamos be paralelinio piešimo įgūdžių lavinimo. Momentinių fiksavimo technologijų atsiradimas ir sparti raida iš esmės koregavo nusistovėjusią meno sričių ir žanrų klasifikaciją, inspiravo meno savasties paradigmų kaitą.

  Ypač didelį pagreitį šis procesas įgijo meninėms reikmėms pritaikius skaitmenines technologijas. Pokyčių kontekste tradicinėms edukacinėms programoms buvo mestas iššūkis – integruoti naujomis meninėmis technologijomis pagrįstus meninius ieškojimus ir/ar tęsti daug laiko ir pastangų reikalaujančių tradicinių meninių įgūdžių lavinimą. Kai kurios Rytų Europos Dailės akademijos, taip pat Lietuvoje veikianti VDA reikšminga dalimi  dailės studijas grindžia tradicinių manualinių technologijų  (piešimo, tapybos, lipdybos ir kt.) įvaldymu, balansuodama tarp būtinybės pristatyti naujausias, neretai radikalias menines tendencijas ir įsitikinimo, kad tradicinių gebėjimų, vadinasi, ir piešimo lavinimas tokių tendencijų kontekste tebėra aktualus.

  Kūrybinių ieškojimų žingsnius nuo eskizavimo, piešimo iki specialių kompiutertinių vizualizacijų programų pasitelkimo, pristatė projekto „Kūrybinė platforma: Lietuva+MIR“ partneriai - garsios tarptautinės menininkų grupės „MIR“ (Norvegija) atstovai - Agnetė Juknevičiūtė (Lietuva) ir Nicholas John O‘Leary (Naujoji Zelandija), priėmę fakulteto bendruomenės kvietimą pasidalinti „MIR“ įgytais kūrybiniais įgūdžiais.

  Tad kas gi yra kūryba? Bandymas atskleisti svajonę, atsiverti ar pasidalinti nerimu? Kaip kuria architektas ar menininkas? Žingsnis po žingsnio  žengdamas link savo svajonės pirmuoju pieštuko prisilietimu prie popieriaus lapo, gal būt, dar nedrąsiu ir ieškančiu? Pirmasis eskizas, pirmasis piešinys... kaip gi atrasti geriausią meninį sprendimą ir suvaldyti kūrybinius ieškojimus? Kiekvieną naują architektūrinį projektą „MIR“ komanda visuomet pradeda piešimu ir eskizavimu ranka, nenaudodama jokios kompiuterinės programos. Piešiant tarpininko tarp rankos ir popieriaus nebelieka, pieštukas kūrėjui tampa pačia geriausia priemone išreikšti gimstančią projekto idėją.

  Eskizavimą ir piešimą, realizuodami savo kūrybinius siekius, Lietuvos architektai taip pat naudoja. VDA Kauno fakulteto Architektūros katedroje saugomos ranka pieštos architektūrinės vizualizacijos, kuomet kompiuterinių programų dar nebuvo. Šiandien jos drąsiai galėtų būti savarankiškais dailės kūriniais. Ne visi projektai buvo įgyvendinti, tačiau kūrybinius menininko ieškojimus ir menininko įgūdžius jie puikiai atspindi.

  Pristatome buvusio dėstytojo architekto Antano Algimanto Sprindžio, Rimanto Lisausko (1982), Danutės Dičkuvienės (1982), Rūtos Kargaudaitės (1988), Jolantos Liagaitės (1985) daugiau nei prieš tris dešimtmečius čia studijavusių ranka sukurtas vizualizacijas, naudojant tik pieštuką, tušą bei akvarelę. Tuo metu VDA KF buvo ruošiami menininkai Interjero ir Gamybinės aplinkos projektavo programose. Pamatyti vizualizacijų rengimo būdų kaitą VDA KF padės vėlesnių laikotarpių studentų Editos Bružaitės (2015), Martyno Leščinsko (2013), Mindaugo Puodžiukyno (2008) architektūrinės vizualizacijos, sukurtos jau naudojant kompiuterines programas.  

  Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

  Parengta pagal S.Mostauskio tekstą.