Prof. Raminta Jurėnaitė yra asmenybė savo pedagogine, menotyrine, ekspertine, administracine veikla turėjusi veiksmingos įtakos spartesniam posovietinio meno modernizavimui Lietuvoje. Ji pirmoji kuravo temines, Lietuvos meno istoriją pakeitusias, vaizduojamojo meno parodas.
Profesorė, atvėrusi  ne vienam jaunam Lietuvos menininkui pasaulio meno sceną, vakar vedė paskaitą VDA Kauno fakulteto studentams. Studentai turėjo unikalią galimybę išgirsti apie tai kaip elgtis atsidūrus už akademijos durų, kaip pristatyti save ir savo darbus, kaip bendradarbiauti su galerijomis, klientais.
Meno pasaulyje gerbiama kuratorė pabrėžė, jog jaunieji menininkai pirmiausiai turėtų nebijoti klausti ir prašyti įvertinti savo darbus, taip pat nesibaiminti grįžtamojo ryšio.
Paskaitą užbaigė prof. Aušra Vaitkūnienė prisiminus dar jai būnant studente, prof. R. Jurėnaitės duotą patarimą  - „.. turėki tiek darbų, kad surengti parodą galėtum net keleriose miestuose vienu metu.“ Turbūt galima spėti, jog turint tiek darbų įmanoma tarp jų turėti tokių, kurie patrauks ir kitų dėmesį.

Naujienoje naudota bernardinai.lt informacija