Dr. Odeta Žukauskienė

 

Humanitarinių mokslų katedros docentė, menotyrininkė, vizualinės kultūros tyrinėtoja, paskelbusi dvi monografijas (Atminties ir vaizdo trajektorijos, 2018, Meno formų metamorfozės, 2007), per 50 mokslo publikacijų ir dailės kritikos straipsnių. Sudarė leidinius: Algis Uždavinys. Kūrybinė vaizduotė: dailės kritika ir publicistika (2013), Atmintis, vaizdas, kultūra. Lietuvos kultūros tyrimai 6 (2015),  Kultūra tinklaveikos visuomenėje (2017),  Paulius Normantas: kelionė į tolumas, ėjimas į save (2019). Tęstinių mokslo leidinių Lietuvos kultūros tyrimaiRytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos redakcinių kolegijų narė. Mokslinių interesų sritys: meno teorija, dailės kritika, vaizdo antropologija, lyginamieji kultūros tyrimai.