Doc. Dr. Vaida Almonaitytė - Navickienė

 

Menotyrininkė dr. Vaida Almonaitytė-Navickienė vadovauja VDA Kauno fakulteto Humanitarinių mokslų katedros profesionalų grupei nuo 2010 m., kasdienę veiklą grįsdama akademinio sąžiningumo, dėstytojų ir studentų tarpusavio pasitikėjimo, emocinio intelekto, kūrybiškumo  ir geros valios principais. Katedros veiklos gairės bei dėstomi dalykai nuolat atnaujinami, siekiant atitikti studijų programų poreikius.

Vaida Almonaitytė-Navickienė aktyvi mokslą populiarinančioje ir leidybinėje srityje, siekia mokslo sklaidos viešoje erdvėje bei visuomenės edukacijos. Pastaraisiais metais parengė ir išleido mokslinę studiją apie architektą Algimantą Sprindį, parašė eilę mokslą populiarinančių architektūrologinių straipsnių, dalyvauja Lietuvos mokslų tarybos remiamame tarptautiniame moksliniame projekte.