• Naujienlaiškis
 • Kalbų mokymo centras

   

  In the end, it's not going to matter how many breaths you took, but how many moments took your breath away

  Shing Xiong

  Giedrė Būdienė

  1991 m. baigė Vilnaus Universitetą, įgijo romanų-germanų kalbų ir literatūros filologės, anglų kalbos dėstytojos kvalifikaciją. Nuo 2005 m. dėsto anglų kalbą Vilniaus dailės akademijoje visų specialybių studentams. Nuo 2010 m.- kalbų katedros vedėja. Dalyvauja projektuose susijusiuose su suagusiųjų švietimu, nuolatiniu  mokymusi, neformaliuoju  švietimu. Dėsto Vilniaus verslo kolegijoje taikomąją  anglų kalbą verslo, svetingumo ir renginių industrijos, naujųjų medijų programų studentams.  Profesinės patirties sėmėsi Krokuvoje, Londone, Dubline, Braitone - stažuotėse, seminaruose, konferencijose. Ypatiną dėmesį skiria integruotam dalyko ir anglų kalbos mokymui.


  Skaistė Didžiulienė

  1988 metais baigė romanų-germanų kalbų ir literatūros specialybės kursą Vilniaus Universitete. Nuo 2010 metų dėsto anglų kalbą Vilniaus dailės akademijos studentams ir dėstytojams (English Club lankytojams). Dalyvauja projektuose, susijusiuose su kalbos mokymu bei neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo metodikos ruošime. Dėsto Vilniaus verslo kolegijoje šiuolaikinę anglų kalbą bei verslo ir teisės anglų kalbą, veda anglų kalbos mokymus valstybinėms institucijoms. Dalyvauja verčiant įvairius tekstus, medžiagą bei dokumentus.


  Vakaris Šaulys

  2006 metais baigė anglų filologijos studijas Lietuvos Edukologijos Universitete. Dirbo Vilniaus Gedimino Technikos Universitete. Veda anglų kalbos mokymus valstybinėms institucijoms bei privačioms įmonėms. Dėsto Vilniaus Verslo Kolegijoje. Dirba tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su kalbos mokymu. 2012 dalyvavo Škotijos Glazgo mieste vykusioje pasaulinėje anglų kalbos mokytojų ir dėstytojų konferencijoje. Nuo 2005 metų dėsto anglų kalbą Vilniaus Dailės Akademijos dieninių studijų studentams; kalbų mokymo centro darbuotojas. Dalyvauja verčiant dokumentus, rengiant savianalizes.