• Naujienlaiškis
 • EN below--->

  Živilė Jasutytė, Lilija Valatkienė | AMBULATORIJA

  Kviečiame į Živilės Jasutytės ir Lilijos Valatkienės parodą AMBULATORIJA, kurios atidarymas vyks rugsėjo 18d. 18val. VDA Tekstilės galerijoje ARTIFEX!
  Parodos laikas: rugsėjo 18-29d.
  Atidarymas: rugsėjo 18d. (antradienis) 18val.
  Adresas: Gaono g. 1, Vilnius.
  Galerijos darbo laikas: II-V 12-18; VI 12-17.

  AMBULATORIJA

  Prabėgusio laiko ir vilties atgarsiai – žurnalistės, fotomenininkės Lilijos Valatkienės ir dailininkės Živilės Jasutytės kūryboje suteikia galimybę prisiminti senuosius Lietuvos sveikatos punktus ir patirti būties terapiją.

  Visos istorijos kažkaip prasideda... Šį kartą susitiko dailininkė Živilė Jasutytė, kuri buvo paveldėjusi seną, tarybinių laikų medicininę spintelę ir  žurnalistė, fotomenininkė Lilija Valatkienė, kuriai buvo lemta atverti nuo 1996 metų nebeveikiančios ambulatorijos pastato duris ir atrasti ten tikrą lobį.

  Prabėgęs laikas, netekę prasmės medicininiai instrumentai, nebesvarbūs dokumentai, tiesiog nebesuvokiami daiktai, pasėjo nerimą ir paskatino kurti. Taip gimė istorija, kuri pasakoja apie atrodo vakar pasibaigusį XX amžių, o bergždi daiktai liudija mūsų būtį vakar, šiandien ir rytoj.

   „Ambulatorijoje“ objektų emocinis ir išorinis ,,svoris” suteikia galimybę patirti iliuzinę kelionę laiku, kurios gale turėtų paaiškėti, kad tos kelionės praeitin iš tiesų nėra, o yra tik saviapgaulė, kad tik kiti pasilieka ir tik tu visuomet esi tas išrinktasis, kuriam lemta kažkur tolti, paliekant kitus, tik jokiu būdu ne save. Žiūrovas gali nusistatyti sau realybės diagnozę, apie tai, jog žmogus visuomet yra čia ir dabar, kad jis iš tiesų niekur nekeliauja, net jei tuo metu yra kelionėje ir neturi galimybės pabėgti nuo poreikio būti šalia “Ambulatorijos”, kuri, galbūt, yra tik odontologijos kabinetas, o gal garsiausias pasaulio Vatikano muziejus.

  Gal kas nors iš lankytojų supras ir daugiau. Bet kokiu atveju kiekvienas turės galimybę ambulatorijos kunstkameroje mintimis prigulti į seną ligoninės lovą ir atgauti jėgas, kurių reikia vis bandant pabėgti nuo savo laikinumo ir trapumo.

  ,,Laiko relikvijos” (autentiški senieji artefaktai, kurie tik daliai yra atpažįstami) kuria atstumą tarp dalyvio ir jo aplinkos, leisdami jaustis ,,saugiai”. Objektai vizualiai įdomūs, įtraukiantys mąstyti ir tyrinėti, galbūt hipnotizuojantys ir padedantys atitrūkti nuo ,,čia ir dabar” kasdienybės. Atveriantys galimybę naujoms istorinėms žinioms ir tuo pačiu sureikšminantys patį tyrimo objektą. Šiuo atveju mediciną.

  Kas vaikystėje nėra lipęs ant svarstyklių ar matavęsis savo ūgio virpėdamas iš jaudulio? Senose naujagimio svarstyklėse tiek jaunas, tiek senas šiandien tegalės pasisverti savo sielą.

  Projektas skiriamas visiems gydytojams ir pacientams: nuo šimtmečio gydytojo Jono Basanavičiaus iki šių dienų medikų. Chirurgams, pediatrams, stomatologams, psichologams ir psichiatrams, sesutėms, sanitarams, farmacininkams, krizių specialistams, socialiniams darbuotojams, draugams ir pažįstamiems, kurie savo buvimu ar žodžiu yra prisidėję prie visuomenės kūno ir sielos gerovės.

  ////////////////////////////////////////////////////

  Živilė Jasutytė, Lilija Valatkienė | THE AMBULATORY | Textile Gallery ARTIFEX, Vilnius Academy of Arts

  Exhibition date: 18 – 29 September
  Opening: 6 P.M., Tuesday, September 18
  Address: Gaono g. 1, Vilnius. Gallery open: II-V 12-18; VI 12-17.

  THE AMBULATORY

  Reflections on the passage of time and hope; the creative works of journalist and photographer Lilija Valatkienė and artist Živilė Jasutytė provide the occasion to reminisce the passing of the former Lithuanian health-care centres and undergo existential therapy.

  All stories begin somewhere ... This one began when the artist Živilė Jasutytė, who had inherited an old Soviet-era medical cabinet, met up with journalist and photographer Lilija Valatkienė, who had chanced upon and opened the doors of an old ambulatory that had been out of active operation since 1996, and within it discovered a real treasure trove of medical things.

  The passage of time, medical instruments rendered redundant, documents now irrelevant, simply incomprehensible objects, sowed anxiety prompting the urge to create. Born was the story conveying the perceived ending, seemingly yesterday, of the twentieth century; the futility of these objects witnessing to our existence yesterday, today, tomorrow.

  In the „Ambulatory“, the emotional and external “weight” of its artefacts provide the viewer with the opportunity to experience an illusionary trip through time.

  "Time relics" (authentic old artefacts, recognizable only in part) create space between the participant and his environment, allowing him to feel "safe". Objects are visually interesting, inviting thinking and exploration, possibly hypnotizing and helping to break away from the "here and now" of daily routines. Opening opportunities for new historical insights and knowledge whilst at the same time emphasizing the very subject of the research. In this case, medicine.

  Who in childhood hasn‘t climbed on scales exuberantly celebrating their growth in height or weight? Though now these new-borns scales are aged, we each, young or old, may weigh with them our souls.

  This project is dedicated to all our doctors and patients: from our ‘physician-of-the-century’ Jonas Basanavičius through to today’s medical staff. To our surgeons, paediatricians, dentists, psychologists and psychiatrists, nurses, health care providers, pharmacists, crisis specialists and social workers, to our friends and acquaintances who through their presence and being have contributed to the welfare of societies body and soul.