• Naujienlaiškis
 • KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS 2019 METŲ PARODOMS VDA TEKSTILĖS GALERIJOJE "ARTIFEX"!!!

  (For English please scroll down)

  2019 metais tekstilės galerija Artifex minės savo veiklos dešimtmetį, šia proga tikimės reikšmingų tekstilės meno ir dizaino parodų! Siekiant daugiau dinamikos ir lankstumo ateinančių metų parodų planuose, paraiškų lauksime du kartus per metus, atitinkamai pirmam ir antram sekančių metų pusmečiams!

  PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAI

  Pirmo pusmečio (2019 sausis-liepa) parodoms paraiškų laukiame jau IKI RUGSĖJO 9d.

  Antro pusmečio (2019 rugsėjis-gruodis) parodoms paraiškų lauksime nuo 2019 m. sausio 1d. IKI VASARIO 3d.

  APIE GALERIJĄ

  Artifex yra Vilniaus Dailės akademijos tekstilės galerija, kurioje eksponuojamos akademijos dėstytojų, studentų bei svečių iš viso pasaulio darbų individualios ir kolektyvinės parodos, bendri projektai.

  Galerija yra atvira tiek konceptualiai, tiek ir į meninę techniką orientuotai kūrybai. Svarbiausias Artifex dėmesio objektas yra medžiagiškumas, suprantamas visomis refleksyviosiomis ir fizinėmis prasmėmis. Galeriją domina meniniai projektai, skirtingais būdais - nuo garsų iki audinių, nuo objektų iki tekstų, nuo minties iki veiksmo - nagrinėjantys šią temą. Tokiu būdu ji siekia iš naujo perartikuliuoti tekstilės meną kūrybiškais ir netikėtais būdais bei nuolatos kintančiomis aplinkybėmis.

  INFORMACIJĄ SIŲSTI

  Paraiškos formą galima pildyti internetu  arba visą informaciją (autoriaus/parodos rengėjo CV, informaciją apie parodą, bei vizualią medžiagą) siųsti el. paštu artifex@vda.lt

  SVARBU ŽINOTI !!!

  VDA bendruomenės nariams: VDA dėstytojams, visų pakopų studentams, alumnams (iki 2 metų po VDA baigimo) ekspozicinė erdvė yra suteikiama NEMOKAMAI! Galerija taip pat pasilieka teisę netaikyti mokesčio galerijos iniciatyva kviečiamiems menininkams. Visiems kitiems, pageidaujantiems rengti parodas VDA tekstilės galerijoje ARTIFEX yra taikomas eksploatacinių išlaidų mokestis (vienos savaitės įkainis ≈ 100 Eur, (tiksli suma 82 Eur. + PVM = 99,22 Eur.).

  -----------------------------------------------------------------------------

  OPEN CALL FOR ARTISTS: 2019 Exhibitions in the VAA (Vilnius Academy of Arts) Textile gallery ARTIFEX

  In 2019 the textile gallery ARTIFEX will celebrate its 10th anniversary, for this occasion we are expecting many textile art and design exhibition contributions from the artists from Lithuania and from abroad! Your applications for personal and group exhibitions for 2019 are awaited twice a year (for the first and the second semesters)!

  DEADLINES

  The applications for the exhibitions for the first semester (January- July, 2019) are expected until the 9th of September.

  The applications for the exhibitions for the second semester (September- December, 2019) are expected from the 1st of January until the 3rd of February (2019).

  THE MAIN DIRECTION OF THE GALLERY

  Artifex is a Vilnius Academy of Arts - affiliated gallery in Vilnius, Lithuania, with a focus on contemporary textile (art and design), broadly-interpreted. It frequently features exhibitions by the Academy’s staff and students as well as prominent international artists, collective exhibitions and collaborations. Its intimate 36- square- meter space at the heart of the Vilnius Old Town often hosts cultural events and participates in the public life of the city’s artistic scene.

  The guiding object at the core of the gallery’s focus lays materiality in all its reflexive and physical forms. It welcomes projects that engage in the topic in a variety of ways: from sound to cloth, from object to text, from thought to action. Thus, Artifex seeks the re-discovery of textile under new and creative terms and in unexpected and ever-changing circumstances.

  HOW TO APPLY

  All information (the author‘s CV, the concept of exhibition and the visual materials) should be sent to artifex@vda.lt. Please do not hesitate to contact us if you have any questions, we will gladly provide the answers to your queries.

  IMPORTANT TO KNOW!

  For the community members of the VAA (Vilnius Academy of Arts): VAA lecturers, students and alumni (max two years after graduation from the VAA) are provided with exhibition space for free. The gallery retains the right not to apply the fees for the guest artists invited by the gallery members. For other creators who would like to exhibit their works in the VAA gallery ARTIFEX operating expenses are applied ( weekly fee is approximately 100 euros, [the exact price is 82euros +VAT= 99,22 euros.]).

  instagram - vdaartifex