• Naujienlaiškis
 • [please scroll down for the English version] 

  Susitinkame su Morta Nakaite jos parodoje gegužės 11d. (penktadienį) 18val.!

  MORTA NAKAITĖ| “Pokalbis, kuris neįvyko” | 
  'The Conversation That Never Happened'

  [LT] Maloniai kviečiame į dizainerės Mortos Nakaitės (VDA Tekstilės meno ir dizaino katedros magistrantės) parodą „Pokalbis, kuris neįvyko”.

  Parodos laikas: gegužės 2-12d.
  Susitikimas su autore gegužės 11 d.18 val.

  „Pokalbis, kuris neįvyko“ 

  Mortos Nakaitės kūryboje itin svarbi istorija ir gili, emocionali atmosfera. Tai lyg žingsniavimas atsisakius laiko nuovokos, suvokus visa ko trapumą. Per asmenines patirtis ir istorijas, kurios yra glaudžiai susijusios su vieta ir kontekstu, ji ieško savo unikalios meninės pozicijos balansuodama tarp meno ir dizaino sričių.
  Tarsi nematomas, sunkiai apibrėžiamas temų laukas pasirinktas ne atsitiktinai, tai savotiškas junginys klausimų ir jausenų, kuriuos sunku nusakyti žodžiais. Jaučiama, kad norint judėti pirmyn, reikia sustoti ir ramiai bei taikiai pasinerti į savęs pažinimą, kuris bet kuriuo atveju būdamas skausmingas, yra prasmingas ir gyvybiškai būtinas. 

  Paroda “Pokalbis, kuris neįvyko” kuriama 2017, 2018 metais pristatytų drabužių ir kitų objektų kolekcijų pagrindu: 2017 metų kolekcijoje M. Nakaitė idėjiškai atsispyrė nuo istorijų nuotrupų apie savo prosenelio Cezario Lučiūno (1880-1945) gyvenimą, kuris, kaip pasakojama, savo kieme augino povą, o didžiulis raguotas avinas jį nusekdavo iki baro kaip šuo. Žinios, kurios išliko apie jį, anot autorės, kuria labai šviesaus žmogaus paveikslą, jis itin sudėtingomis aplinkybėmis liko ištikimas savo vertybėms ir po mirties buvo apdovanotas Pasaulio tautų teisuolio medaliu. M. Nakaitė reflektuoja pasakojimų fragmentus, kurie intuityviai perteikiami skulptūriškuose kolekcijos siluetuose ir rankų darbo tekstilinėse audinių faktūrose ir tekstūrose; 2018 metų kolekcijoje autorė toliau tęsia prisiminimų temą ir kuria nostalgišką, virpančią atmosferą nagrinėdama šviesų liūdesį kaip autentišką lietuviškumo bruožą. 

  Projektą remia: LR Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba.

  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  [EN] We kindly invite You to the exhibition of the designer Morta Nakaitė (MA student at Vilnius Academy of Arts Textile Department) 'The Conversation That Never Happend' which will be held at VAA textile gallery 'Artifex'. 

  The exhibition will be open from May 2nd to May 12th.

  'The Conversation That Never Happened'

  The background of Morta Nakaite's story has an unnusualy deep emotional atmosphere. It’s like walking without any perception of time, having realised the fragility of wholiness. Using her personal experiences and stories which are strongly connected to Vilnius, Morta’s home city, and her personal developments, she is searching for a personal and unique relationship between art and design.

  This somewhat invisible and undefined field of topics did not come by chance - it’s some kind of compilation of questions and feelings that are difficult to verbalise. She feels that in order to move on she must stop and quietly and peacefully immerse into self-cognition, which in any case is painful yet meaninfgul and vital.
  In 2017 Morta presented a collection which was inspired by the snippets of the stories about her great grandfather Cezaris Luciunas (1880-1945). He had a peacock in his courtyard and a huge horny mutton would follow him to the bar like a dog. The knowledge that remained about him created a picture of a very bright man who stayed true to his values in extremely difficult circumstances. He was posthumously awarded with the Righteous Among the Nations medal. Morta Nakaitė is reflecting fragments of stories which are intuitively conveyed in sculptural silhouettes and handmade textile factures and structures. 

  In 2018 Morta presented a collection 'In Oscillation' in which she seeked to convey a nostalgic atmosphere, oscillations of memories and analyzed bright sadness as an authentic feature of Lithuanianness. 

  The project is supported by the Lithuanian Council of Culture.