• Naujienlaiškis
 • (LT) Marija Šnipaitė | SNŪDAS | 2019.10.15 - 2019.10.31

  Parodos atidarymas vyks spalio 15 d. 18 val. galerijoje „Artifex“, Gaono g. 1, Vilnius.

  Pamažu pasiekiama tyla. Kalbai virstant šnabždesiu, vis sunkstant liežuviui, kai akių vokai mirksta vienas į kitą ir žvilgsnis nebegali perskrosti stiklo. Aplinka tampa trikdžiu. Ten įgytos patirtys ir sukurti lūkesčiai įgauna naujas vaizdines formas. Laiko ir fizinių pojūčių susaistyta ribinė būsena trunka iki atsitiktinio išblaškymo. 

  Per tris galerijos erdves išsidėstę objektai siūlo atskirus pasakojimus, tačiau galop sukuria vientisą neracionalią ir sapnišką atmosferą, kurioje žiūrovas patenka į savotišką vidinės būsenos periferiją. Šiai erdvei siūlomas raktažodis „snūdas“. Tačiau autorė, pasitelkdama erdvines struktūras į snaudulį žiūri ne tiek kaip į miego fazę, kiek į aplinkybę,  jauseną ar savotišką neapibrėžto laiko matą. Sukuriama kiek butaforinė atmosfera, kuri atsiskleidžia per pačių objektų sąrangą: jie, būdami gana abstraktūs, atsisakę pirminių savo funkcijų ir įprasto medžiagiškumo, apeliuoja labiau į žiūrovo patirtį ir patiklumą, nei žinojimą. Marija aplinkos situacijas paverčia fiktyviais peizažais, kūno dalis – spalvotomis formomis, taip, regis įprasti kasdieniai reiškiniai tampa įtaigiais atmosferiniais pasakojimais, kuriuose juntamas atidumas erdvei, aplinkai ir laikui.

  Paroda veiks iki spalio 31 d.


  Marija Šnipaitė yra jaunosios kartos menininkė, baigusi skulptūros magistrantūros studijas Vilniaus dailės akademijoje, stažavosi Štutgarto menų akademijoje, Vokietijoje. Nuo 2016 m. Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos narė, 2014 m. ir 2019 m. įvertinta individualia Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos stipendija meno ir kultūros kūrėjams. Nuo 2011 m.  dalyvauja tarptautinėse ir vietos parodose. 

  Parodą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba

  (EN) Marija Šnipaitė | SOMNOLENCE | 15/10/2019 – 31/10/2019  

  OPENING: 15/10/2019 (Tuesday) 18:00

  Gradually, silence is reached. As the voice turns into a whisper, the tongue gets harder, the eyelids soak in each other and the gaze can no longer cross the glass. The environment becomes a nuisance. The experience gained there and the expectations created obtain new visual forms. Boundary state bound by time and physical sensations lasts until random distraction.
  The objects, located over the three gallery spaces, offer separate narratives, but eventually create a single irrational and dreamlike atmosphere in which the viewer enters into a peculiar state of being periphery. The keyword “somnolence” is suggested for this space. However, the author, using spatial structures looks at somnolence not so much as a sleep phase, but as a circumstance, a feeling, or a peculiar measure of indefinite time. It creates a somewhat sham atmosphere that is revealed through structure of the objects themselves - they are rather abstract, abandoning their primary functions and their usual materiality, appeal more to the viewer's experience and credibility than to knowing. Marija turns environmental situations to fictitious landscapes, body parts to colored forms, so, it seems like normal everyday phenomena become mesmerizing atmospheric narratives with a sense of attention to space, the environment and time.
  _____________________________________________________
  Marija Šnipaitė is an artist of young generation who has graduated from Vilnius academy of arts with a Master's degree in sculpture; she was a trainee at the Stuttgart Academy of Arts, Germany. Since 2016
  She is a member of Lithuanian Interdisciplinary Artists' Association, in 2014 and 2019 she was granted an individual scholarships for art and culture creators by Ministry of Culture of the Republic of Lithuania. She participates in both international and local exhibitions since 2011.

  The exhibition is partially funded by the Lithuanian Council for Culture.