• Naujienlaiškis
 • Kviečiame į VDA Tekstilės katedros 1993-1999 m. Tekstilės programos studentų ir absolventų Vaivos Abromaitytės, Gerdos Sutkienės, Indrės Sofijos Ditkovskės, Martyno Gedimino, Giedriaus Bagdono ir dėstytojos Eglės Gandos Bogdanienės parodos "Septynios istorijos Gabrielei" iš parodų ciklo "Sugrįžimai" atidarymą VDA galerijoje ARTIFEX kovo 5 d. 18 val.

  Paroda veiks iki kovo 16 d.

  (LT)

  Paroda „7 istorijos Gabrielei“ Iš parodų ciklo „Sugrįžimai“ –  Vilniaus dailės akademijos Tekstilės katedros 1993-1999 m. Tekstilės programos studentų ir absolventų Vaivos Abromaitytės, Gerdos Sutkienės, Indrės Sofijos Ditkovskės, Martyno Gedimino, Giedriaus Bagdono ir dėstytojos Eglės Gandos Bogdanienės paroda, dedikuota kurso draugei Gabrielei.

  1993 m. Tekstilės katedroje susibūrė ypatingas kursas – septynios asmenybės, septynios menininkų istorijos –  kartu ir atskirai, septynios maištingos sielos. Šis kursas buvo pirmasis Akademijoje, atlikęs tarptautinę mokomąją praktiką Anglijoje, West Dean koledže, kur dailininkė ir dėstytoja Pat Taylor supažindino studentus su klasikine tapiserija ir jos audimo ypatumais. Tate Modern ir Viktorija ir Alberto muziejaus kolekcijos tuomet pribloškė savo dydžiu, meno darbais, eksponavimo kultūra ir požiūriu į muziejų lankytojus.

  Akademinės studijos ir praktikos West Deane, Londone,  Labanore ir Paberžėje pas Tėvą Stanislovą apjungė kursą į draugų ir bendraminčių grupę. Ir nors ne visi baigė programą, vienos absolventės mūsų tarpe nebėra, o kurso draugai šiandieną savo profesinius gebėjimus plėtoja itin skirtingose srityse, lig šiol išliko saitai, rišantys kursiokus tarpusavyje ir su Akademija.

  Kursui specialybės ir vizualios raiškos dalykus dėstė prof. Vladas Daujotas, prof. Regina Sipavičiūtė, prof. Linas Katinas, dėstytojai Danutė Jonkaitytė, Jonas Stankevičius, Medardas Šimelis, Eglė Ganda Bogdanienė, Žydrutė Ridulytė ir kiti.

  Paroda  „7 istorijos Gabrielei“  iš kasmetinio Tekstilės katedros parodų ciklo „Sugrįžimai“ sukvietė kurso draugus ir dėstytoją  į akademinę aplinką prisiminti studijas, pristatyti savo kūrybą ir padiskutuoti, kaip Akademijoje įgytos žinios padėjo (ar trukdė) jiems kurti savo profesiją.

  (EN)

  The exhibition “7 stories devoted to Gabriele” belongs to the series “Sugrįžimai/Returns”. The artworks of this exhibition, dedicated to the fellow student Gabriele were presented by Vilnius Academy of Arts’ former students and graduates from Textile Art and Design programme, year 1993-1999, Vaiva Abromaitytė, Gerda Sutkienė, Indrė Sofija Ditkovskė, Martynas Gediminas, Giedrius Bagdonas and their lecturer Eglė Ganda Bogdanienė.

  In 1993 students enrolled on the Textile Art and Design course formed an extraordinary group – seven exceptional personalities, seven stories, seven restless souls. This class was the first at the Academy to attend the international camp in England, West Dean College, where a painter and a teacher Pat Taylor introduced the weaving of classical tapestry. Visiting Tate Modern, Victoria and Albert Museums left an unforgettable impression on this group.


  Studies at the Academy, educational camps at West Dean, in London, in Labanoras and Paberžė with Father Stanislovas merged the students into the group of like-minded friends.


  Although not everybody from this group finished studies; one person is no longer with us; in spite of the fact that everybody drifted away into very different professional fields, the bond between the group colleagues and the connection to the Academy continues.


  Exhibition “7 stories devoted to Gabriele” from the annual series “Sugrįžimai/Returns” by the Department of Textile Art and Design invited fellow students and a lecturer to recollect their studies, to present their artworks and to discuss how the knowledge obtained at the Academy helped (or hindered) to build their professional career.