• Naujienlaiškis
 • Maloniai kviečiame Jus į Indrės Liškauskaitės parodos “timidos cognoscitur” atidarymą, kuris VDA Tekstilės galerijoje Artifex vyks kovo 20d. 18 val

  Parodos laikas: 2018 kovo 20d. - balandžio 7d.  Galerijos darbo laikas: II - V: 12 - 18 val., VI: 12 - 17 val. Adresas: Gaono g. 1, Vilnius.

   [LT]

  Parodą sudaro autorės kelių pastarųjų metų kūrybinės paieškos ir atradimai, kurių epicentre - Timidos cognoscitur - nauja, reta ir nykstanti gyvūno rūšis.

  I : „Gyviai yra individualistai, jie beveik visą gyvenimą praleidžia vieni, retai kontaktuoja su kitais savo rūšies atstovais. Tai nepaprastai baikštūs ir atsargūs gyvūnai, nors galimų priešų neturi, šio keisto elgesio priežastys yra nežinomos. Dėl didelės savo kūno masės judantys gana lėtai, negali bėgti. Manoma, kad evoliucionavo gana greitai, palyginus su kitomis panašaus dydžio bei savybių stuburinių rūšimis. Itin gerai slepiasi ir maskuojasi, pajutę pavojų gali ilgai išbūti nejudėdami, lyg sustingę.“

  I I : „Ši reta rūšis ilgą laiką išliko periferijoje, toli nuo žmogaus akių. Mokslininkai sako, kad prieš porą šimtų metų, rūšies populiacija buvo kur kas didesnė, bet skaitlingumas galėjo žymiai sumažėti dėl nežinomų ligų ar virusų, kuriems gyvūnas neturėjo imuniteto.“

  Tyrėjas leidžiasi į svaiginančias gyvūno paieškas, kuriose ieškotojas ir ieškomasis keičiasi vaidmenimis, pasidaro priklausomi vienas nuo kito. Tyrėjas stebėdamas gyvūną bei laukdamas, kada pastarasis išlys iš periferijos susitapatina su naująja rūšimi ir pats virsta gyviu.

  Kas yra ta naujoji rūšis ir ar ji tikra? Į šiuos klausimus bando atsakyti tyrėjas, nesėkmingai besivaikydamas tik iš teorijų ir knygų pažįstamą subjektą. Pasakotojas tampa it apsėstas paieškų ir pamažu pats procesas bei jo būsenos tampa pagrindiniu mokslininko tikslu. Nors jis visą dėmesį skiria gyvūnui, santykyje su juo ryškėja ir paties tyrėjo portretas. Naujoji rūšis egzistuoja ir veikia prasitęsusioje ieškotojo sąmonėje, jiedu tampa nebeatskiriami.

  Indrė Liškauskaitė yra kūrėja, baigusi tapybos bakalauro bei tekstilės magistro studijas Vilniaus dailės akademijoje. Savo kūryboje ji įvairiomis medijomis nagrinėja santykius tarp tikrovės ir fikcijos, bei žmogaus ir gyvūno. Indrės darbuose daug abejonės mus supančiais vaizdiniais ir informacija. Vaizdais, kvapais, garsais ir tekstiniais naratyvais simuliuojamos mokslinės bei mitinės situacijos.

  Dokumentuojant naujosios rūšies paieškas, kuriamas nevizualus gyvūno portretas.

  Parodą remia Lietuvos Kultūros Taryba.

  [EN]

  The exposition is composed of authors’ creative researches and discoveries over the past few years, surrounding Timidos cognoscitur – a new, rare and endangered species.

  Fragment one:

  “These animals are individualists; they spend almost their entire lives alone, rarely contacting others of their species. They are particularly timid and careful animals. Grown-ups do not have natural predators, thus the reason for this bizarre behaviour is unknown. Because of its large body mass, animal move quite slowly and cannot run. It is thought, that this specie evolved quite quickly, compared to other vertebrates of similar size and qualities. Animals are particularly adept at hiding and at camouflage. At the smallest sense of danger they can remain unmoving, almost frozen in place, for a long time.”

  Fragment two:

  “This rare species has remained in the margins for a long time, away from human eyes. Scientists say, that a few centuries ago, the species’ population was significantly larger, but the --- abundance may have dropped due to unknown illnesses and viruses, against which the animal did not have immunity.”

  The researcher goes off on a stunning search, during which the researcher and the animal switch roles, and become dependent on each other. While watching the animal, and waiting for it to leave the periphery the researcher identifies with a new species, and becomes an animal himself.

  What is this new species? Is it even real? These are the questions the researcher tries to answer while unsuccessfully chasing a subject familiar only from books and theories. The narrator gets obsessed by the search and slowly his condition and the entire process becomes the sole goal of the researcher. Even though his entire attention is given to the animal, these relationships make the portrait of the explorer even clearer. The new species exist and act in the extended consciousness of the researcher, thus both become inseparable.

  Indrė Liškauskaitė is a creator, who received a Bachelor’s degree in Painting and Master’s degree in Textile at Vilnius Academy of Arts. In her works she uses various media to explore the relations between reality and fiction, as well as human and animal. Her works are full of uncertainty of images and information, which surrounds us. Scientific and mythical situations are simulated with a use of images, smells, sounds and text narratives.

  While documenting the search of a new species a non-visual portrait of an animal is created.

  Exhibition is sponsored by the Lithuanian Council for Culture.