• Naujienlaiškis
 • (LT)

  Elena Brebenel (CA) | „Biologinių procesų įkvėpti amatai“ (Bio-inspired Craft)

  Šie tekstilės meno ir gamtos įkvėpti kūriniai – tai namams skirti interaktyvūs artefaktai (t. y. ant sienos kabinami rinkiniai), kuriais galima skleisti žinią apie sveiką namų aplinką, drauge prisidedant prie dalyvių gerovės.

  „Biologinių procesų įkvėpimas“ arba „bioįkvėpimas“ (angl. bio-inspiration) – tai tam tikras procesas, kuris leidžia semtis žinių iš gamtoje sutinkamų modelių ir jas taikyti. Sukurti artefaktai yra įkvėpti mėlynosios zylės (Cyanistes Caerulelus) elgsenos sukant lizdą: patelės į lizdą krauna aromatines žoleles, pasižyminčias antimikrobinėmis savybėmis, kad apsaugotų jauniklius nuo patogeniškų bakterijų ir parazitų. Siekiant tai pamėgdžioti, artefaktai sukurti taip, kad jie galėtų sąveikauti su dalyviais. Kiekvieną iš jų sudaro plokštė ir pavieniai fragmentai, kurie yra įmirkyti eteriniais aliejais (levandų, pipirmėčių). Šiuos fragmentus išėmus iš vokų, kuriuose jie yra supakuoti, juos galima sukrauti ant plokštės, kur pasklinda eterinių aliejų kvapas. Fragmentų išpakavimas, tinkamos vietos jiems suradimas ir jų dėjimas ant plokštės reikalauja susikaupimo ir skatina sulėtinti tempą. Dėl to dalyviai patiria interaktyvų, sąmoningą susitelkimą skatinantį procesą, kuris suteikia ramybės jausmą. Kadangi šie artefaktai yra interaktyvūs ir greta jų pateikiamas aprašymas, kuriame paaiškinama, kas įkvėpė šią interaktyvią patirtį, dalyviams suteikiamas aktyvus vaidmuo ir supratimas apie aplinkos, kurioje vyksta šis sąveikavimo procesas, sveikumą.

  Šie kūriniai pabrėžia amato, rankų darbo ir paprastų gamybos technikų svarbą kuriant kasdienius tvarius objektus, kurie ne tik tausoja aplinką, bet taip pat yra patvarūs dėl jų pagaminimo būdo.

  Šiais kūriniais siekiama įžiebti diskusijas apie šių artefaktų įkvėpimo šaltinį, interaktyvios patirties svarbą ir kasdienių objektų estetiką. Minėti kūriniai yra tęstinio doktorantūros studijų projekto, vykdomo Londono menų universiteto „Central Saint Martins“ koledže (Jungtinė Karalystė), dalis.

  Elena Brebenel (1983) yra tekstilės menininkė ir dizainerė, tyrinėjantį menų, amatų ir dizaino tarpusavio santykį taikydama itin eksperimentinę ir tyrimais paremtą praktiką. Elena yra baigusi meno srities magistro studijas Kanzaso universitete (JAV) ir tekstilės bakalauro studijas Rumunijos Nacionaliniame George Enescu menų universitete. Elenos kūriniai eksponuoti tokiose šalyse kaip Kanada, Prancūzija, Italija, Portugalija, Rumunija, Jungtinė Karalystė, Urugvajus ir JAV. Menininkė yra laimėjusi daugybę meno srities stipendijų ir rezidavusi tokiuose meno centruose kaip Šiuolaikinių menininkų centras Vudsaide (Troja, Niujorko valstija, JAV), Kala meno institutas (Berklis, Kalifornijos valstija, JAV), Audinių dirbtuvės ir muziejus (Filadelfija, Pensilvanijos valstija, JAV), Can Serrat Centro de Actividades Artisticas (Barselona, Ispanija), Gamtos, meno ir arealo rezidencija (Bergamas, Italija), Contextile 2016 (Gimarainsas, Portugalija) ir Pocoapoco (Oachaka, Meksika). Šiuo metu Elena užima docento pareigas Halifakso NSCAD universitete (Naujosios Škotijos provincija, Kanada) ir taip pat atlieka doktorantūros praktiką Londono menų universiteto „Central Saint Martins“ koledže (Jungtinė Karalystė).

  (EN)

  Elena Brebenel (CA) | “Bio-inspired Craft”

  With a focus on textiles and bio-inspiration, this body of work consists of interactive artefacts (i.e., wall- hangings kits) for the home that have the potential to raise awareness about the health of domestic environment, while contributing to participants’ well-being.

  Bio-inspiration is defined as a process through which one can use and apply information from models found in nature. The artefacts created are drawing inspiration from the nest behavior of the blue tit (Cyanistes Caerulelus) female bird which consists of placing aromatic herbs with antimicrobial characteristics in its nest in order to protect its chicks against pathogenic bacteria and parasites. As a way to mimic this behavior, the artefacts require interaction with the participants. In order for that to happen, each is made of a panel and loose fragments. The fragments are infused with essential oils (of lavender and peppermint), and once taken out of the envelopes in which they are housed they can be added to the panel, thus releasing the essential oils. The action of unwrapping the fragments, finding their spot on the panel, and placing them requires attention and allows one to slow down. As a result, participants are engaged in mindful interactions that give them a sense of calm. Because the artefacts are interactive and accompanied by a text explaining what inspired the interaction, participants also gain agency and an awareness of health in relation to the environment in which the interaction takes place.

  The work emphasizes the importance of craft, hand-making and an overall low-tech mode of production in the creation of everyday domestic objects as a way to create sustainable objects, that not only do not harm the environment through their making, but are also enduring through their craft qualities.

  It aims to spark conversations about the inspiration behind the artefacts, the role of the interactions and the aesthetics of the artefacts as everyday domestic objects.This body of work is one of the outcomes of the ongoing PhD at UAL: Central Saint Martins in London, UK.

  Elena Brebenel (b.1983) is a textile artist and designer who is interested in investigating the intersections between art, craft and design, through a highly experimental and research driven practice. Elena received her MFA in Textiles from the University of Kansas, USA and BA in Textiles from the ‘George Enescu’ National University of Arts, Romania. Elena’s work was widely exhibited including countries such as Canada, France, Italy, Portugal, Romania, UK, Uruguay and USA. She has received numerous grants and was awarded residencies at Contemporary Artists Center at Woodside (Troy, NY, USA), Kala Art Institute (Berkeley, CA, USA), The Fabric Workshop and Museum (Philadelphia, PA, USA), Can Serrat Centro de Actividades Artisticas (Barcelona, Spain), Nature, Art and Habitat Residency (Bergamo, Italy), Contextile 2016 (Guimarães, Portugal) and Pocoapoco (Oaxaca, Mexico). Elena is currently an Assistant Professor in Textiles at NSCAD University in Halifax, Nova Scotia, Canada, while also undertaking a practice-based PhD at UAL: Central Saint Martins in London, UK.