• Naujienlaiškis
 • Kviečiame į Dominyko Sidorovo ir Kazimiero Brazdžiūno parodos „APMATAI“ atidarymą, kuris vyks VDA galerijoje ARTIFEX vasario 5 d.! Paroda veiks iki vasario 16 d.!

  Dominykas Sidorovas (g. 1993) ir Kazimieras Brazdžiūnas (g. 1991) baigė tapybos studijas Vilniaus dailės akademijoje, gyvena ir kuria Vilniuje, kūryboje tiria rutinos, fragmentualumo ir procesualumo temas.

  Parodos atidarymas: vasario 5 d. 18 val.

  Parodos laikas: vasario 5 -16 d.

  [LT] APMATAI

  Du menininkai – Kazimieras ir Dominykas, kūrybos ir diskusijų procese, tarsi veikiami „Doplerio efekto“, pristato sukauptus savo kūrinių eskizus.

  Paveikslų idėjos ar vystymosi stadijos, fiksacijos metu, įgauna kitokį svorį ir prasmę.

  Menininkai pateikia du skirtingus mąstymo būdus, kurie atsiskleidžia piešiant – ieškant pozicijos ar tiesiog skaidrios minties.

  Užuomazgos, per kurias galima įžvelgti dvi skirtingas prieigas prie meno kūrinio

  Grafiška linija ar antspaudą primenantis ženklas, selekcijos metu, tampa turinio bei vaizdo parceliavimą atspindinčiu indeksu, artefakto suradimu ar jo sukūrimu.

  Nuotaikų amplitudės, skalės ir keverzonės! Obsesiškai žymimi, nusavinti, transformuoti ir paskirtį pakeitę artefaktai.  

  Dviejų menininkų pateikiamos skirtingos paveikslo užuomazgos atkreipia dėmesį ne į galutinį, neginčijamą meno kūrinį, o į aplink jį esančius neapibrėžtus dėmenis.

  Tokiu būdu eskizas tampa pagrindiniu objektu parodoje.

  [EN] WARP

  While creating and discussing, as if affected by the “Doppler’s effect”, two artists – Kazimieras and Dominykas, present sketches that they have been gathering for several years.

  Whilst being traced, the ideas and the process obtain a different weight and meaning.

  Drawing in search of a stance or a clear thought allows the artists to present two dissimilar ways of thinking.

  Rudiments which show two different approaches to the piece of art.

  In the process of selection, a graphic line or a stamp-like sign becomes an index reflecting the content and image differentiation. Also it is a creation or a discovery of an artefact.

  Variations of emotions, scales and scribbles. Obsessively marked, appropriated, transformed and with a changed purpose artefacts.

  Different rudiments of the painting given by the two artists, draw our attention to the undefined segments around the art piece and not to the final unquestionable version of it.

  This way the sketch becomes the main object of the exhibition.

  Opening: February 5, 6 PM.

  Exhibition time:  February 5 -16.