• Naujienlaiškis
  • PRO JOS AKIS DANGUS ŽIŪRĖJO

    "Alinos Vaičikauskaitės paveikslai priskirtini mūsų liaudies tapybos primityviajai krypčiai. Ji savita ne tik tuo, kad tapė dabartiniame liaudies mene palyginus retai naudojama akvarelės technika, bet ir jau minėtu savitu santykiu su pasauliu, suformuotu sunkaus likimo bei širdies šilumos, kuri spinduliavo iš jos akių, kaip dangaus atspindys. Piešdama, tapydama ji ne tik ieškojo būdų išsakyti save, savo vidaus pasaulį, išreikšdama jį konkrečiais vaizdais. Ji dovanojo save kitiems, kentėdama, mylėdama, dėkodama Kūrėjui."   Alė Počiulpaitė