Šarūnas Leonavičius| Dienos, spalvotos ir ne

Paroda veiks: 2022 12 20 – 2023 01 05

                                 

ŠARŪNO LEONAVIČIAUS NEOROMANTIZMAS

      Ne paslaptis, kad labai  ilgai nematėme, ką kuria dailininkas, grafikas, o dabar tai ir tapytojas Šarūnas Leonavičius. Dabar pristatoma jo darbų paroda “Dienos, spalvotos ir ne”.

     Labai daug laiko praleisdamas laivėje, supamas bangų, teptuką, pieštuką ir plunksną daugiausiai paima, kai jachta jau iškelta žiemoti ir grindys po kojomis nebesiūbuoja ir nelinguoja viskas aplinkui.

     Prisipažinsiu, kad geriausiai menininko kūrybą žinau iš estampų, iliustracijų knygoms:  K.Donelaičio “Metų” ciklo epopėjų, Biblijos postklasikine stilistika sukurtų iliustracijų, vizualinių lietuvių mitologijos elementų rekonstrukcijų.

Puikus piešėjas, “krapštukas”, darbštuolis, galintis nusikelti į bet kurią vaizduojamą epochą ar imaginacinį lauką, puikiausiai įvaldęs oforto, akvatintos technikas, menininkas nenustygsta ir imasi vis kažko naujo.

      Dabar manęs ir žiūrovų laukia pažintis ir su neoromantizmo dvasia palytėtais, o gal ir keistų ilgesio kupinų vizijų bei sapnų įkvėptais tapybos darbais. Puikiausiai įvaldęs tapymą tempera, grizailio technika, Šarūnas Leonavičius imasi ir spalvų, romantinius siužetus tarsi panardindamas į sfumato atmosferą kuria neskubrius, lyriškus, bet kartu ir nestokojančius vidinio dramatizmo pasakojimus.

     Bendraamžiams, bendramoksliams iš menų mokyklos prisiminus, kad vaikystėje Šarūnas itin puikiai paišė riterius etc., galima konstatuoti, kad romantizmo, riterizmo, idealizmo dvasios iki šiol šis dailininkas-škiperis nėra praradęs, tad smagu stebėti, kai menininkas nesibaimina savęs išbandyti  neišpasakotose istorijose, vizijose bei spalvomis praturtėjusiuose kūriniuose.

Parodos kuratorė Vaidilutė Brazauskaitė-Lupeikienė

 

Šarūnas Leonavičius

Gimė 1960 02 20 Kaune, lietuvių grafiikas, iliustratorius.

1985 baigė Lietuvos dailės institutą.(dabar VDA)

 

Daugiausia naudoja oforto, vario raižinio technikas.

Sukūrė estampų (Vilko lyžtelėjimas 1989, Enkantados, Be pavadinimo, abu 1990, Leopardena 1996, Kristoforas 1998, Gulinti 2000), pašto ženklų serijų (Senieji Baltijos laivai – Kurėnas 1997), plakatų (spektakliams Karžygys karaliūnas, 1991, S. Jaširo Jaja 1998). Iliustravo knygų (Just. Marcinkevičiaus Pažinimo medis, Donelaitis, abi 1983, L. Didžiulienės‑Žmonos Našlaičių eglutė 1985, V. Miliūno Linksmos pasakaitės 1989, A. Marčėno Žmogaus žvaigždė 2004, G. Beresnevičiaus Lietuvių religija ir mitologija 2008, Vėjas rėjose: Burlaivių epochos atspindžiai Lietuvoje / sud. D. Elertas, 2009, K. Donelaičio Metai 2014), apipavidalino knygų serijų (Ad se ipsum 1996–98), 1990 sukūrė lėlių, dekoracijų Šėpos teatrui.

 

Nuo 1987 dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje (Japonijoje, Australijoje, Rusijoje, Švedijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje), individualios Vilniuje (1991, 1994, 1996, 2003, 2009, 2014, 2018), Australijoje (1997), Austrijoje, Japonijoje (1998), Panevėžyje (2010), Klaipėdoje (2014, 2015), Šiauliuose (2014), Tilžėje (2015).