Tapyboje, kaip įprasta atsitinka taip, jog labai dideles pastangas lydi ir milžiniškas pasimetimas, ir baimė, ir ramybė, ir džiaugsmai. Išmanyti ir pajausti, visko aprėpti iki galo mes esame nepajėgūs. Visomis disciplinos, darbo ir valingų kasdienių veiksmų kelyje tapytojas atsiduria ties ženklu ant kurio parašyta aiškiai – tu nieko negali sukurti, nes pats esi paveikslas.

Tačiau jeigu tapytojas esti šio to vertas savo srityje – tapyboje, jam nuo to anaiptol nenusvyra rankos.

Nuostabiausia šioje vietoje yra tai, kad pakinta tapyba, atsiranda kitas rakursas, požiūrio kampas į savo veiklą.

Iš to seka vienas unikalus paradoksas – kuo labiau tapytojas gilinasi, eina arba beldžiasi į natūrą, tuo labiau nuo jos tolsta. Įvyksta didysis susitikimas su paslaptimi.

Justinas Vaitiekūnas 2015, Vilnius

 

Neaprėminta Justino Vaitiekūno tapyba

Justinas Vaitiekūnas savo kūryboje vengia deklaracijų ir demarkacijų. Jo kūryba niekada netelpa vienareikšmiškai apibrėžiamuose žanriniuose, stilistiniuose, ideologiniuose ar vienakryptės filosofijos rėmuose.

Menininkas gali tapyti niūroką arba tik iš pirmo žvilgsnio idiliškai klasikinį peizažą, paskanindamas jį impresionistinės ar fovistinės tapysenos bei spalvinių dermių pliūpsniais, netikėtu rakursu pamatytą realybės fragmentą, žmogaus kūno ar sielos peizažą, keistų ženklų ar simbolių rinkinį, bet Justinui Vaitiekūnui svarbiausias veiksmas ar vyksmas buvo ir yra būtis tapyboje, siekis pažinti, suvokti pačią tapybos, proceso, spalvų dermės bei spalvų prasmės esmę.

Tapyba, kaip būtis, jausenos, impulsų bei potyrių atspindys, tapyba, kaip gyvenimo šerdis, tapyba, kaip adoracija, - tame glūdi menininko paveikslų kukli, tyli, bet visada įtikinanti magija, ir tikėjimas šviesa bei spalva.

Ši ekspozicija VDA galerijoje „Akademija“ jau trečioji, kiekvieną kartą vis kitokio ir kartu begalo nuoširdaus, tikinčio tapyba menininko Justino Vaitiekūno paroda.

Vaidilutė Brazauskaitė-L.

Parodos atidarymas vyks rugpjūčio 31 d. 18 val. VDA galerijoje „Akademija“, Pilies g. 44, Vilnius.

Paroda vyks iki rugsėjo 19 d.