• Naujienlaiškis
 •  

   

   

   

   

   

  Albertas Gurskas – pripažintas kaligrafas, žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse, gimė 1935 m. Ukmergės rajone. 1962-1968 m. studijavo grafiką Lietuvos valstybiniame dailės institute. Nuo 1969 m. dėsto Vilniaus dailės akademijoje, nuo 1987 m. – docentas, nuo 1993 m. – profesorius. Yra vadovavęs Dailės pedagogikos ir Grafikos katedroms.

  Gyvenime prof. Gursko veikla yra plati ir įvairiabriaunė. Galima išskirti kūrybinę, pedagoginę, visuomeninę, edukacinę veiklas.Visur palikti ženklūs pėdsakai. Kūrybinėje veikloje reiškiasi ne tik kaligrafijos srityje, kur matomi ryškiausi pėdsakai  - sukurta Lietuviškoji kaligrafijos mokykla, parengtas ir išleistas puikus metodinis leidinys “Kaligrafijos ir šrifto pagrindai” (leidinys papildytas ir dėl didžiulio susidomėjimo užsieniečių tarpe išleistas pakartotinai jau ir su anglų kalbos tekstais), sukurta daugybė originalių kaligrafinių kompozicijų… Dailininkas sukūrė eilę puikių šriftinių plakatų. Yra daugybės logotipų, gyvuojančių ir nesenstančių jau eilę dešimtmečių, autorius. Prof. Gurskas – daugelio ekslibrisų ir Širvintų, Žeimelių, Deltuvos, Užpalių, Labanoro herbų autorius. Jis sukūrė  eilę paminklinių lentų, apipavidalino daugybę knygų… Pažymėtina ilgalaikė prof. Gursko veikla Lietuvos heraldikos, Lietuvos banko pinigų projektavimo ir gamybos komisijose, pirmininkavimas Lietuvos – Čekijos draugijai…

  Pats menininkas iš visų savo ženklių ir prasmingų veiklų išskiria pedagoginį darbą. Jubiliejiniame leidinyje autorius teigia: “pedagoginis darbas man artimiausias, čia aš galiu realizuoti save, jaučiuosi reikalingas ir galiu pasidalyti žiniomis, patirtimi su studentais ir dailės mokytojais. Ramu, kai jautiesi perdavęs estafetės lazdelę į rankas, kurios tęs tavo darbą. Čia išaugo pripažinti šrifto kūrėjai – Algis Kliševičius, Rimvydas Kepežinskas, Aušra Lisauskienė, Ieva Babilaitė, Zita Inčirauskienė, Virginija Kalinauskaitė, Rūta Mozūraitė, kurie jau ugdo savo mokinius. Čia aš ir matau savo pedagoginės veiklos prasmę.”

  Neatsitiktinai daugelis prof. Gursko kolegų ir mokinių pedagoginę Mokytojo veiklą vertina kaip išskirtinę. Menininkas Mikalojus Povilas Vilutis teigia: “Studentams sakydavau, eikit mokytis pas Albertą Gurską. Jis neplepės, bet mokys jus. Jis – Pedagogas. Jo kabinete iki lubų prikrauta albumų su tvarkingai suklijuotais studentų kaligrafijos darbais, kuriais jis iliustruoja savo paskaitas. Krūvos knygų iš viso pasaulio apie mokslą, kurį vadindavome kompozicijos pagrindais. Tai faktai, kurie apie pedagogą  Gurską pasako daugiau negu žodžiai.” Vytautas Kasputis pripažįsta: “Akivaizdu, kad Albertas Gurskas – ŽMOGUS, KŪRĖJAS, MOKYTOJAS iš didžiosios raidės… Nepakartojama Alberto kūrinių plastika, nenusakomas kompozicinis grakštumas byloja apie dailininko prigimtį, gyvybingumą, kuriame į darnią visumą susilieja ir emocinis, ir intelektualinis pradai. Tai būdingai visai jo kūrybai, bet labiausiai akivaizdu jo dėstyme, kontaktuose su studentais, užduočių formulavime ir gausiose studentų darbų variacijose. Jis dažnai kartodavo, kad “improvizacija – spontaniška kūrybos galių išraiška, o sėkmės garantas – turinio ir formos dermė.” Skirmantė Vaitkevičiūtė tvirtina, jog  “profesorius niekada neužgoždavo savo autoritetu, kiekvienam stengėsi rasti “raktą”, atverti ir parodyti mūsų unikalumą, atskleisti stipriąsias puses. Pastabos visuomet būdavo taiklios ir išsakomos ne menkinant, o uždegant norą tobulėti. Šalia švelnumo ir pagarbos, jausdavau ir profesoriaus reiklumą, užduočių aiškumą bei logišką jų seką… Iki šiol nepamirštu begalinės A.Gursko meilės savo dėstomam dalykui – šriftui, užsidegimo, gilaus išmanymo ir patirties. Profesoriaus kabinetas man buvo stebuklingas – raidės karaliavo visur: ant sienų, knygose, begalėje studentų darbų. Jo sukaupta biblioteka nedulkėjo lentynose, o buvo rodoma studentams…”

  Atšventęs savo aštuoniasdešimtmetį, prof. Albertas Gurskas šioje Jubiliejinėje parodoje pateikia tik nedidelę dalį savo gausaus kūrybinio bagažo, bet ir ta dalis, be abejonės, žiūrovams leis pajausti autoriaus meistriškumą, įvairiapusiškumą ir tą didžiulį dėmesį Lietuvos kultūrai, Lietuvos ir istorijai ir pagarbą Žiūrovui.

                                                                     Prof. Jonas Gudmonas 

   

  2015 09 21 d., 17 val. Alberto Gursko jubiliejinės parodos atidarymas