• Naujienlaiškis
 • „Pastato Nidoje (Taikos g. 43) pritaikymas tarptautinių aukščiausios kvalifikacijos tyrėjų rengimo programų vykdymui“

  Projekto nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-014
  Projekto išlaidų suma, Lt 5.263.158,00
  Skirtas finansavimas, Lt 5.000.000,00
  Vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos, Lt 263.158,00
  Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2013-09-01 - 2015-08-31

  Pagrindinis Projekto tikslas - stiprinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bazę, sudarant sąlygas didinti aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį Lietuvoje. Norint pasiekti šį tikslą būtina sukurti tinkamą bazę moksliniams tyrimams vykdyti: rekonstruoti Nidos meno kolonijos pastatą (Taikos g. 43 Nida), įsigyti būtiną veiklai mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau – MTTP) įrangą, taip pat įstaigą aprūpinti būtinais baldais bei įranga, be kurios meno kolonija negalės veikti ir siekti išsikeltų tikslų. Projekto tikslinės grupės - esami ir būsimi Lietuvos aukščiausios kvalifikacijos tyrėjai – dailės ir menotyros doktorantai; labai mažos, mažos ir vidutinės Lietuvos įmonės, bendradarbiausiančios su projekto pasėkoje parengtais aukščiausios kvalifikacijos tyrėjais. Netiesioginė tikslinė grupė – dėstytojai, mokslininkai ir studentai, kurie vykdo su vizualiaisiais menais, dizainu ir menotyra susijusius tyrimus ir eksperimentus. Įgyvendinus Projektą siekiama vykdyti individualias programas, pritaikant esamiems poreikiams, pagal formuojamas doktorantų grupes, tyrimus, vykdomą mokslinę veiklą. Tik rekonstravus II pastato dalį ir įsigijus reikiamą įrangą sukuriama studijų bazė skatins tyrėjų mobilumą ir bendrus mokslinius bei meninius tyrimus. Mokslininkai vykdys tyrimus pagal verslo užsakymus, bendradarbiaus siekiant kurti inovacines prekes ir paslaugos. Taip bus didinama aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamoji dalis.

  Projektą bendrai finansuoja Europos regioninės plėtros fondas ir Lietuvos Respublika.