• Naujienlaiškis
 • Aukštojo mokslo studijų plėtra lietuvos kūrybinėms ir kultūrinėms industrijoms

  Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-007
  Projekto išlaidų suma, Lt 2.195.723,00
  Skirtas finansavimas, Lt 2.195.723,00
  Vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos, Lt 0,00
  Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2010-10-18 - 2014-12-10

  Projekto esmė

  Dėl sparčių ekonominių, socialinių bei technologinių pokyčių būtina tobulinti universitetuose vykdomų studijų programas, studijų ir mokslo sistemą ir žymiai didesniu mastu nei iki šiol skatinti glaudžią meno, mokslo, studijų ir verslo integraciją. Kūrybinių industrijų (toliau – KI) sektorius pripažintas kaip itin svarbus siekiant Lisabonos strategijos tikslų – Europos Sąjungos konkurencingumo pasaulyje. Tik sukūrus šiuolaikinį techninį lygį atitinkančias studijų sąlygas ir šalies mastu koordinuojant specialistų rengimą bei mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą, įmanomas realus proveržis KI srityje. 
  Teikiamo projekto tikslas - sukurti ir įgyvendinti aukštos kokybės, šiuolaikinius visuomenės ir ūkio poreikius atitinkančias studijas Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų intensyviai plėtrai. Projekto metu numatoma parengti, atnaujinti ir įgyvendinti su kūrybinėmis ir kultūrinėmis industrijomis susijusias studijų programas, tobulinti dėstytojų kvalifikaciją pagal kūrybinių ir kultūrinių industrijų poreikius. Studijų reorganizavimas bus vykdomas remiantis 2008 m. galimybių studijoje „Lietuvos kūrybinės ir kultūrinės industrijos“ identifikuotais esamų studijų programų trūkumais, atsižvelgiant į ilgalaikį specialistų poreikį bei šiuolaikinius reikalavimus kultūrinių industrijų srities specialisto kvalifikacijai. ES parama leis įgyvendinti projektą pilna apimtimi ir leis užtikrinti aukštą projekto rezultatų kokybę. Be ES paramos projekto įgyvendinimas (mažinant valstybės biudžeto finansavimą švietimo sektoriui) būtų neįmanomas. 
  Projektas bus įgyvendinamas su partneriais: LMTA, VGTU, VDU. Kiekvienas partneris bus atsakingas už jo institucijoje įgyvendinamų KI studijų programų rengimą/atnaujinimą ir įgyvendinimą. Bendradarbiavimas tarp partnerių leis padidinti rengiamų/atnaujinamų studijų programų kokybę bei leis nedubliuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose dėstomų KI studijų programų. 
  Projekto metu sukurtos ir atnaujintos studijų programos bus įtrauktos į studijų planus, vyks jų įgyvendinimas, jų mokomoji medžiaga bus nuolat naudojama studijų procese. Programoms išlaikyti papildomų lėšų nereikės, tai leis užtikrinti projekto veiklų fizinį tęstinumą. 
  Atnaujintos ir įgyvendintos studijų programos leis iš esmės pagerinti studijų kokybę, bus pasiektas sisteminis kokybinis šuolis KI specialistų rengime. Projekto vykdytojai yra suinteresuoti kelti savo studijų programų efektyvumą bei kokybę, tuo pačiu ir teikiamo projekto įgyvendinimu bei jo rezultatų tolesniu naudojimu. Tai užtikrins, kad studijų programos bus aktyviai naudojamos ir po projekto įgyvendinimo. Projekto metu taip pat bus keliama dėstytojų kvalifikacija. Kadangi dėstomos temos bus tiesiogiai susijusios su jų kasdieniu darbu, dėstytojai yra suinteresuoti didinti savo darbo kokybę bei efektyvumą, veiklos rezultatai (aukštesnė dėstytojų kvalifikacija) bus tiesiogiai naudojami po projekto įgyvendinimo. 

  Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo.