• Naujienlaiškis
 • Konkursai

  Vietų patalpose kavos ir karštųjų gėrimų aparatams statyti ir eksploatuoti nuomos konkursas

  Vilniaus dailės akademija skelbia viešą konkursą išnuomoti vietas patalpose kavos ir karštų gėrimų aparatams pastatyti ir eksploatuoti, esančias: Vilniuje (Maironio g. 6, Maironio g. 3, Malūnų g. 5) – 3 aparatams, Telšiuose (Muziejaus g. 29a) ir Kaune (Muitinės g. 4) – po vieną aparatą. Vilniuje bendras išnuomojamas plotas – 6 m2, Kaune ir Telšiuose – po 2 m2. Pradinė 1 mėnesio 1 m2 nuomos kaina be PVM Vilniuje – 10,57 €,  Kaune – 1,84 €, Telšiuose –1,28 €. Nuomos terminas 5 metai su galimybe pratęsti sutartį dar 5 metams.

  VDA valstybės ilgalaikio materialiojo turto (vietų patalpose kavos ir karštųjų gėrimų apratams statyti ir eksploatuoti) viešojo nuomos konkurso sąlygos

  Paraiškos priimamos iki 2017 m. balandžio 28 d. 11 val.
  Užpildytas paraiškas siųskite adresu: Vilniaus dailės akademija, 116 kab., Maironio g. 6, Vilnius

  Paraiškos turi būti parengtos ir pateiktos pagal 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 (LR Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1229 redakcija) nustatytus reikalavimus. Patalpų nuomos komisija posėdžiaus 2017 m. balandžio 28 d 11 val. 116 kab.

  Pradinis įnašas lygus 3 mėn. nuomos kainai (Vilniuje – 190,26 € plius 39,95 € PVM, Kaune –11,04 € plius 2,32 € PVM, Telšiuose – 7,68 € plius 1,61 € PVM)  turi būti pervestas į VšĮ. VDA banko sąskaitą LT 44 73000 10002455498 AB Swedbank, pinigai turi būti įskaityti iki 2017 m. balandžio 28 d. 11 val. 

  Dėl papildomos informacijos kreiptis:

  Eglė Telyčėnienė
  egle.telyceniene@vda.lt
  Tel. 8 618 840 42