• Naujienlaiškis
 • Lietuvos Respublikos teisės aktai

  Įstatymai

  Švietimo įstatymas

  Mokslo ir studijų įstatymas

  Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas

  Vyriausybės nutarimai

  Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašas

  Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašas

  Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą tvarkos aprašas

  Asmens, studijuojančio valstybės finansuojamoje vietoje, studijų programos keitimo tvarkos aprašas

  Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašas

  Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas

  Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo, jo keitimo tvarkos, kvalifikacinių laipsnių sąrangos ir studijų programų pavadinimų sudarymo principų patvirtinimas
  Priedas 1
  Priedas 2

  Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašas

  Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas

  Nuolatinę privalomą pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašas

  Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo aukštųjų mokyklų studentų skatinamosioms stipendijoms, tikslinių skatinamųjų išmokų skyrimo ir paramos studijų kainai padengti teikimo

  Švietimo ir mokslo ministro įsakymai

  Nuolatinės ir ištęstinės studijų formų aprašas

  Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašas

  Valstybės paramos užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose skyrimo tvarkos aprašas

  Bendrieji studijų vykdymo reikalavimai

  Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas

  Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas

  Dėl studento praktinio mokymo sutarties (standartinės sąlygos)
  Priedas 1

  Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymai

  Paskolų teikimo studentams nuostatai

  Socialinių stipendijų skyrimo nuostatai

  Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo nuostatai

  Valstybės už studentą sumokėtos studijų kainos grąžinimo nuostatai

  Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, administravimo tvarkos aprašas

  Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai