Vadovaujantis VDA, LKTI ir LMTA Humanitarinių mokslų srities menotyros krypties doktorantūros reglamento 47 punktu, skelbiamas konkursas menotyros doktoranto vadovo vietai užimti.

Disertacijos tema: Patriotizmo ir pilietinio pasipriešinimo motyvai  Lietuvos ir Lenkijos XIX amžiaus dailėje: Kanuto Rusecko atvejo tyrimas.

Mokslininkas, pretenduojantis vadovauti disertacijai iki 2023 m. birželio 29 d. el. paštu doktorantura@vda.lt turi atsiųsti užpildytą priedą Nr. 1 / Nr. 2 (Pretendento paraiška).

Pretendento paraiška (priedas Nr. 1 / Nr. 2)