• Naujienlaiškis
 • Balandžio 26 d., 14.00 val., VDA  parodų salių „Titanikas“ II a. (Maironio g. 3, Vilnius) dizaino krypties meno doktorantė Renata Maldutienė gins meno projektą tema „Spalvų prognozavimas Lietuvos mados industrijoje“ (Dizainas V 003).

  Institucija, kurioje parengtas meno projektas: Vilniaus dailės akademija

  Kūrybinės dalies vadovas:
  prof. dr. Vytautas Kibildis (Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra 03H, dizainas V003)

  Tiriamosios dalies vadovė:
  dr. Ieva Pleikienė (Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra 03H)

  Meno projektas ginamas Vilniaus dailės akademijos Meno doktorantūros dizaino krypties meno projekto gynimo taryboje:

  Pirmininkė:
  Dr. Jolita Liškevičienė (Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra 03H)

  Nariai:
  Prof. Eglė Ganda Bogdanienė (Vilniaus dailės akademija, dailė V002)
  Dr. Rūta Mickienė (Vilniaus dailės akademija, vaizduojamieji menai, dizainas V003)
  Doc. dr. Helmutas Šabasevičius (Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra 03H)
  Doc. dr. Sonja Šterman (Mariboro technologijos universitetas, socialiniai mokslai, komunikacija ir informacija S008, dizainas V003)

  Su meno projektu galima susipažinti Vilniaus dailės akademijos bibliotekoje.

  Gynimą lydinti paroda VDA "Titaniko" parodų salėje, II a. (Maironio g. 3, Vilnius) veiks balandžio 19 - gegužės 18 d.

  Anotacija

  Pagrindinis šio tyrimo objektas yra globalus spalvų prognozavimo procesas ir jo metodai, bei reikšmė Lietuvos madai. Globalios madų tendencijos, taip pat ir spalvų prognozės yra problematiškai adaptuojamos Lietuvos mados rinkoje. Lokalioje mados industrijoje trūksta tinkamų metodinių įrankių, kurie padėtų nustatyti kaip geriau suprasti vartotojų skonį ir poreikį spalvoms. Tikslesnis žinojimas, kokiais metodais adaptuoti globalias spalvų prognozes ir prognozuoti lokalias spalvas, galėtų paskatinti grandinę pageidautinų reiškinių Lietuvos mados dizaino lauke. Todėl meno projekto teorinėje dalyje analizuojami skirtingi spalvų prognozavimo metodai ir modeliai, veikiantys globalioje Vakarų mados sistemoje. Pasitelkus giluminį interviu tiriamas spalvų prognozavimo procesas Lietuvos mados industrijoje. Pagal gautus duomenis kuriamas Lietuvos globalių spalvų konceptų adaptacijos modelis (LAM). Modelių komparatyvinė analizė apibrėžia prieštaras ir veiksnius, determinuojančius optimalių dizaino sprendimų priėmimą lokalioje madoje. Atsižvelgiant į spalvų prognozavimo proceso lokalios mados industrijoje ypatumus sukuriama ir pasiūloma metodinių įrankių grupė, padedanti kompensuoti LAM trūkumus. Tyrime konstruojamas naujas lokalus globalių spalvų konceptų prognozavimo adopcijos modelis, kuris galėtų būti taikomas Lietuvos mados industrijoje.

  Meno projekto kūrybinėje dalyje nebuvo siekta tiesiogiai gauti mados spalvų prognozių rezultatų. Meno praktika buvo siekiama panirti į tas žinių sferas, kurios nebuvo pasiekiamos taikant analitinius mąstymo metodus, ir taip, per kūrybinį patyrimą išsikristalizuojančius rezultatus integruoti į meno projekto visumą.

  Summary

  Colour Forecasting in Lithuanian Fashion Industry

  The main object in this research is the global colour forecasting process with its methods and their significance to Lithuanian fashion. Global fashion trends and colour forecasts do not adapt well to the Lithuanian fashion market. Local fashion industry lacks adequate methodical tools, which could help test how to better understand the consumers’ taste and demand for colours. More accurate information about the methods for adopting global colour forecasts and forecasting local colours could stimulate a chain of desirable phenomena in the field of Lithuanian fashion design. Thus, different methods and models of colour forecasting in the global Western fashion system are analyzed in the theoretical part of the art project. The process of colour forecasting in Lithuanian fashion industry is investigated through in-depth interview. According to the obtained data, the local model for the adoption of global colour forecasting in Lithuania (LAM) is being developed. The comparative analysis of two models (GCFM and LAM) defines the contradictions and factors existing between them. Considering the peculiarities of the colour forecasting process in the local fashion industry, a group of methodological tools is created and proposed to compensate for the shortcomings of the LAM. A new local model for the adoption of colour forecasting (NLAM) is being constructed in the research that could be applied in the Lithuanian fashion industry.

  The artistic part of the art project did not aim to obtain results of fashion colour forecasting directly. The aim of the artistic practice was to delve into those fields of knowledge that were unattainable through the application of analytical thinking methods, and in this way, through a creative experience, to integrate the emerging results into the whole of the art project. In the fashion industry, colour prediction is a combination of analytical and intuitive methods.