Vilniaus dailės akademijos Doktorantūros skyrius skelbia konkursą dėstyti menotyros doktorantūros programoje

Kviečiame siūlyti trečiosios studijų pakopos reikalavimus atitinkančius laisvai pasirenkamus dalykus (6 ECT) šiose tematikose:

- Šiuolaikinės Lietuvos dailės tyrimai, metodologija, problematika
- Dizaino tyrimai, aktualūs metodologiniai ir teoriniai klausimai

Reikalavimai dėstytojui

- atitikti ne žemesnius nei vyresniojo mokslo darbuotojo reikalavimus;
- būti aktyviu mokslininku, kurio pastarųjų penkerių metų moksliniai tyrimai ir publikacijos atitinka dėstomo dalyko tematiką;
- turėti pedagoginio darbo patirties.

Su atrinktu dėstytoju/-ais bus sudaroma intelektinių paslaugų teikimo sutartis.  

Dokumentai konkursui

- Laisvos formos prašymas Doktorantūros komitetui dalyvauti konkurse;
- Kvalifikacijos, mokslo laipsnio, pedagoginio mokslo vardo suteikimo dokumentų kopijos;
- CV ir mokslinės veiklos aprašymas (prašome užpildyti šią FORMĄ);
- Siūlomo dėstyti dalyko anotacija (apie 500 žodžių).

Dokumentų laukiame iki 2022 m. balandžio 7 d. el. paštu doktorantura@vda.lt