Prof. dr. Rasos Vasinauskaitės paskaita „Postkolonijinis posūkis: teorijos reaktualizacija šiuolaikinėje menotyroje“

Gegužės 10 d., 14 val., 102 aud. (VDA C1 pastatas, Malūnų g. 3, Vilnius)

Postkolonijinis posūkis (D. Bachmann-Medick), sietas su XX a. 5-uoju dešimtmečiu prasidėjusiais dekolonizacijos procesais, savo teorinius ir metodologinius konceptus, analitines prieigas ėmė konstruoti 9-10-ajame dešimtmečiais. Pasirodė vertingos rezistencinį nacionalinio ir / ar diasporinio meno vaidmenį Pietų Afrikos, Naujosios Zelandijos, Australijos, Indijos, Karibų jūros, Pietryčių Azijos, JAV ir kt. regionuose analizuojantys darbai. Nuo 10-ojo dešimtmečio postkolonijinės studijos įtraukia vis daugiau šalių ir regionų (pvz., socialistinių šalių bloką, sovietines respublikas), o laiku ir geografija nebeapibrėžiamas postkolonializmas vis dažniau įvardijamas kaip neokolonializmas ar neoimperializmas, tad kultūros ir meno tyrimuose pasitelkiama postkolonializmo teorija virsta daugiakrypte prieiga, įtraukiančia atminties ir istorinės / kolektyvinės traumos, kolonijinių ir antikolonijinių, nacionalinių ir tapatybinių diskursų, modernybės ir modernėjimo procesų tyrimus. Į tokius tyrimus pastaruoju dešimtmečiu įsitraukė Skandinavijos bei Šiaurės, savo dekolonizacijos istoriją tebekuriančios Baltijos, Rytų bei Vidurio Europos šalys. Juolab šiandien, atsidūrus naujų geopolitinių iššūkių ir neokolonizacijos akivaizdoje, postkolonializmo teorija ar postkolonijinis būvis ne tik iš naujo permąstomas, bet ir reaktualizuojamas tiek meninėje kūryboje, tiek menotyroje.

Dr. Rasa Vasinauskaitė, teatrologė, LMTA Teatro ir kino fakulteto, Meno istorijos ir teorijos katedros profesorė. Autorės straipsnis šia tema: Lietuvos [nacionalinis] teatras: postkolonijinis žvilgsnis. Menotyra, 2019, t. 26, Nr. 2, p. 49–61.

 

 

 

Paskaitą ir diskusiją moderuoja menotyros doktorantas Vaidas Jauniškis.

Paskaita yra Menotyros dirbtuvių ciklo sesijos #1 Posūkiai, lūžiai ir žvilgsniai dalis.